Barnet mitt har hatt en lei hoste i lang tid og jeg lurer på hva det er?

Hoste er et symptom som skyldes irritasjon i luftveiene, og en slik irritasjon kan ha mange årsaker. Som du sikkert vet er det vanlig å få hoste når en blir forkjølet, og en slik hoste kan godt være ganske intens og plagsom.

Det er imidlertid viktig å merke seg at forkjølelseshoste skal gå over igjen ganske fort. Barnet bør være friskt og uten hoste eller i hvertfall tydelig på bedringens vei etter 1-2 uker.

Skal jeg gi noen medisiner for en slik forkjølelseshoste?

Det er ikke nødvendig. Det viktigste for barnet er nok å få ha det litt fredelig og trygt og godt. Da får kroppens forsvar de beste forhold for å gjøre slutt på infeksjonen. Noen liker å bruke en eller annen form for hostesaft eller pastiller. Det har neppe noen større betydning for sykdommens gang, og om en vil bruke slike midler synes jeg må bli en personlig smaks sak.

Barnet mitt har hostet i mer enn 2 uker. hva kan det være?

Som jeg sa tidligere kan det være mange årsaker til en slik hoste. En av de vanlige årsakene i dag er at barnet kan ha tendens til astma. Noen vil kalle en slik tilstand for astmabronkitt, bronkitt eller luftveisobstruksjon. Som du kanskje vet følger det gjerne tungpustenhet og piping i brystet med et astma-anfall. Barn kan imidlertid ha en lett tendens til astma som først og fremst merkes som hoste, ofte i forbindelse med anstrengelse eller lek eller som natthoste. Det er vanskelig å beskrive forskjellige hostetyper, men denne er gjerne tørr og hakkende. Det finnes gode og effektive astmamedisiner som kan brukes mot en slik hoste.

Hvilke andre årsaker kan det være til at barn har langvarig hoste?

Det vil føre for langt å gå inn på alt her. Det avhenger også litt av alderen på barnet hva som er mest sannsynlig. Hos de aller minste barna, opp til rundt 2-års alderen, ser vi ofte epidemier om høsten og vinteren med såkalt RS-virus. Dette gir en hissig og stygg hoste og pustebesvær som ofte fører til sykehusinnleggelser. RS-virus kan også gi luftveisinfeksjoner hos større barn og voksne, men da oftest med mye lettere symptomer. Hos småbarn ser vi av og til infeksjoner med spesielle bakterier, såkalte mycoplasma, som kan gi langvarig hoste. Denne kan behandles med antibiotika. Vi ser også av og til at barn kan få kikhoste, selv om det i vår del av verden blir vaksinert mot kikhoste gjennom den såkalte trippelvaksinen som tilbys barn på helsestasjonen.

Kikhosten har en svært karakteristisk hosting, såkalt kiking, og fører til mange ukers plagsom hoste.

Hva skal jeg gjøre når barnet mitt har hostet lenge?

Først prøver du å bedømme om barnet ditt ellers virker friskt. Det ser du på alminnelige tegn som matlyst, interesse for lek og samvær, naturlig søvnmønster og ikke øket trøtthet og uopplagthet. Dernest tenker du tilbake gjennom den siste uken og gjør deg opp en mening om hosten har vist tegn til bedring. Dersom disse forutsetningene er oppfylt, og den langvarige hosten ikke er noe som stadig gjentar seg, synes jeg du kan ta det litt med ro og se om bedringen fortsetter. Kroppen har tross alt store ressurser for å rette opp igjen tilfeldige sykdommer.

Hva kan jeg gjøre dersom jeg ikke er fornøyd med utviklingen?

Dersom forutsetningene jeg nevnte ikke er oppfylt, synes jeg du skal søke lege med barnet ditt og få det grundig undersøkt. En slik undersøkelse kan innebære en vanlig fysisk legeundersøkelse som av og til kan være nok for å si hva som er i veien. Andre ganger trengs også blodprøver og røntgenbilde av brystet. Noen ganger vil det da være nødvendig med medisiner, som regel i form av astmamedisiner eller antibiotika. Det er som regel ikke riktig å gi barn hostedempende medisiner. Hosten er i de fleste tilfelle en nødvendig mekanisme som kroppen bruker for å hjelpe til å fjerne slim og forurensninger fra luftveiene.