Å bli foreldre for første gang er både spennende og utfordrende. Det er ikke alltid like lett å vurdere barnets helsetilstand uten å ha tidligere erfaringer med spedbarn.

Hvordan kan jeg vite når spedbarnet mitt er sykt?

Det viktigste er å være godt kjent med sitt eget spedbarn, slik at du vet hvordan det er når det er friskt. Når spedbarnet får en sykdom vil det si fra om det på forskjellige måter og det er summen av flere slike inntrykk fra spedbarnet som kan fortelle deg om det er sykt, og hvor alvorlig sykt det er. Du må alltid se på mange tegn, og ikke henge deg for sterkt opp i ett enkelt tegn på sykdom.

Hvilke tegn skal jeg være spesielt oppmerksom på?

Unormal skriking fra barnet kan være tegn på sykdom. Spedbarn kan skrike på mange slags måter, og etterhvert som du blir kjent med barnet vil du trolig høre forskjell på de forskjellige måtene barnet vil ha din oppmerksomhet på når det skriker. Når du ikke klarer å trøste barnet slik at gråten stagger kan det være et tegn av betydning. Den vanligste årsaken til slik utrøstelig gråt er likevel kolikk som ikke er farlig.

Dårlig matlyst, når barnet ikke vil ta brystet eller flasken, kan være tegn på sykdom. Likedan er det med slapphet eller økt irritasjon. Dersom barnets ansiktsuttrykk stadig virker fjernt, sløvt eller bekymret kan det også være sykdomstegn. Dersom barnet ellers virker sykt og er i varme omgivelser, kan det være et ekstra alarmerende tegn dersom huden på hender og føtter er kald å kjenne på.

Får spedbarn lett feber?

Det er ikke vanlig at spedbarn får feber når de blir syke. De første ukene av livet er evnen til å reagere på infeksjoner med feber dårlig utviklet. Nyfødte kan ha såkalt tørstefeber som skyldes at de har fått for lite væske i seg. Da kan kroppstemperaturen stige. Etter at det har gått noen uker fra fødselen begynner evnen til å få feber å bli utviklet, og da kan barnet lett få høy feber.

Er det farlig at barnet får høy feber?

Feberen i seg selv er svært sjelden farlig. Når barnet er så gammelt at det begynner å få feber på grunn av infeksjonssykdommer, f.eks. vanlig forkjølelse, vil ofte temperaturen raskt stige til mellom 39 og 40 grader, og ikke så sjelden til mellom 40 og 41 grader. Med så høy feber vil barnet som regel være allmennpåvirket og du er neppe i tvil om at det er sykt. Det er imidlertid ikke slik at sykdommens alvorlighet kan måles etter høyden på temperaturen. En svært kraftig feber kan du oppleve både ved vanlig ufarlig forkjølelse og farlige infeksjonssykdommer. Derfor må vurderingen av sykdommens alvorlighet baseres på andre tegn. Hvis ikke feberen sier noe om hvor sykt barnet er, blir det jo vanskelig. Hvordan skal jeg da finne ut hvor sykt barnet er? Jeg er enig i at det kan være vanskelig. Den viktigste vurderingen du kan gjøre er nok vurderingen av allmenntilstanden hos barnet. Allmenntilstanden svarer nok til det du ubevisst vurderer når du gjør deg opp en mening om hvor sykt barnet er. Hvis vi skal sette ord på detaljene i dette begrepet så vil et barn som er alvorlig sykt ofte ha kalde hender og føtter når kroppen er varm eller klam. Ansiktsuttrykket er slapt, fjernt eller bekymret. Barnet kan være slapt i kroppen eller uvanlig irritabelt for berøring eller støy, og viser liten interesse for omgivelsene. Det viser heller ingen interesse for mat. Pusten går mye raskere enn normalt, og ved luftveisinfeksjoner kan det ofte høres pipe- eller surklelyder fra brystet. Ofte kan en da også se blekhet rundt nesen og munnen. En kan også ofte se en mørkere blå eller lilla fargenyanse rundt øynene, særlig hos barn med væskeunderskudd.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke syns jeg klarer å vurdere tilstanden til barnet mitt?

Jo mindre erfaring du har med barn, jo vanskeligere er det å vurdere riktig. Når du er i tvil skal du kontakte din vanlige lege eller legevakt og be om råd og hjelp. Din tvil og engstelse for barnet er grunn god nok.