Å kunne vurdere barnets allmenntilstand er det viktigste utgangspunktet.

Det viktigste grunnlaget for å bedømme om barnet ditt er alvorlig sykt eller ikke, er å ha erfaring med barn, og å kjenne godt til hvordan barnet ditt bruker å være når det er friskt og sykt.

På denne måten kan du bruke dine tidligere erfaringer for å vurdere hvor sykt barnet er. Hvis du vet hvilken sykdom barnet har, vil det kunne hjelpe deg til å bedømme faremomentene.

De tegnene som de fleste foreldre mer eller mindre ubevisst bruker når de bedømmer barnets tilstand inngår i begrepet allmenntilstand. Å kunne vurdere barnets allmenntilstand er det viktigste utgangspunktet for å oppfatte situasjonen riktig.

Hva skal jeg se etter når jeg skal bedømme allmenntilstanden?

Barnets evne til å orke dagliglivet. Det vil si om barnet er oppe og deltar i vanlige aktiviteter, eller bare vil ligge eller sitte i fanget har betydning.

Hvis han eller hun bare vil ligge, ligger han eller hun for det meste i en døs uten å interessere seg for omgivelsene eller vanlige kroppskrav som tørst eller sult? Dersom barnet ikke orker å protestere mot ubehag er det vanligvis et alvorlig tegn. Det kan også være et alvorlig tegn dersom barnet er uvanlig ømfintlig for lys eller lyd eller kroppskontakt.

Barnets ansiktsuttrykk kan ofte si noe om alvorlighetsgraden av sykdom. Et bekymret og alvorlig ansikt som ser gammelt ut kan være et alvorlig tegn. Fjernhet, døs eller slappe ansiktstrekk kan også ha betydning.

Huden sier ofte mye om tilstanden. En varm eller klam kropp med kalde hender og føtter kan være et alvorlig tegn. Der er likevel ikke unaturlig eller nødvendigvis farlig dersom det er slik mens feberen er stigende. Utslett i huden kan være et alvorlig tegn, men kan også gi en sikker diagnose på noe som er helt ufarlig. Huden rundt nese og munn blir ofte blek ved alvorligere luftveisinfeksjoner som bronkitter og lungebetennelser, og ved væskeunderskudd får ofte huden rundt øynene en dypere blå eller lilla farge enn normalt.

Det virker ikke lett å bedømme allmenntilstanden. Kan jeg gjøre noe mer for å finne ut av det på egen hand?

I de fleste situasjoner hvor barn er syke, dreier det seg om sykdommer med feber. Barn får lett feber, og som regel stiger feberen raskt til mellom 39 og 41 grader.

Hvor høy temperaturen er når du måler den, sier dessverre ikke noe om hvor alvorlig det er. Kraftig feber kan barn ha både ved alvorlige og ufarlige sykdommer. Jo høyere feberen er, desto vanskeligere er det imidlertid å bedømme allmenntilstanden riktig, fordi høy feber i seg selv virker inn på allmenntilstanden.

I slike tilfeller kan man forsøke å gi barnet et febernedsettende medikament, gjerne paracetamol som du kan kjøpe reseptfritt på apoteket. Dette kan fås både som flytende og i tablettform, eller som stikkpiller til å putte inn i endetarmen. Doseringen står på pakningen for de forskjellige aldre og kroppsvekter. Man kan regne med virkning i løpet av et kvarter, til en halv time, og virkningen varer gjerne fra en halv til flere timer.

Dersom barnet ditt kvikner til etter at den febernedsettende virkningen har begynt, slik at han eller hun blir interessert i lekene sine, får lyst på mat eller drikke, kvikner til i blikket og får lyst til å være oppe, kan du ta dette som gode tegn på et det neppe er noen farlig sykdom som feiler ditt barn.

Bør jeg alltid gi febernedsettende medisiner når barnet mitt er sykt?

Nei, det skal du ikke. Feber er et ledd i kroppens naturlige reaksjon mot infeksjoner. Å gi febernedsettende medisin vil ikke bidra til at infeksjonen går fortere over. Slike medisiner er bare egnet som hjelp til å lindre symptomene på infeksjonen, slik at plagene blir mindre til kroppen selv eller annen medisin har tatt knekken på infeksjonen.

Når barnet ikke har alt for store plager av infeksjonen, er det beste å la naturen gå sin gang de dagene som trengs til barnet er friskt igjen. Av og til er det likevel slik at barn er så plaget av symptomene fra infeksjonen enten på grunn av feberen eller på grunn av smerter for eksempel i ører, munn eller hals at det er lurt å gi paracetamol som både setter ned feberen og virker smertestillende.

Som jeg nevnte tidligere, kan denne behandlingen også hjelpe deg til å avgjøre om det er en ufarlig febersykdom eller ikke.

Jeg blir nesten alltid redd når barnet mitt blir sykt, og syns ikke det er så lett å tenke klart.

Slik har de fleste foreldre det. Det hjelper litt med erfaring eller hvis du har besteforeldre eller andre med barneerfaring som kan gi deg råd.

Hvis du er i tvil skal du ta kontakt med din vanlige lege eller legevakt og be om hjelp til å vurdere hva som feiler ditt barn.