Affektkramper er en spesiell måte å reagere på som vi kan se hos enkelte friske barn. Det forekommer under 3 års alder og utløses av smerte, sinne eller frustrasjon som fører til at barnet skriker. Barnet skriker først kraftig og illsint og holder deretter pusten. Det blir da mørkt rød eller blå i ansiktet og kan så besvime et øyeblikk. Noen vil også kunne få rykninger i forbindelse med anfallet.

Kan barnet få noen skader av slike anfall?

Slike anfall er ikke farlige, men kan nok se skremmende ut dersom en ikke vet hva det er. Når barnet besvimer, vil det slappe av igjen, og puste automatisk. Dermed går anfallet over av seg selv.

Hva skal jeg gjøre hvis barnet mitt får et slikt anfall?

Dersom du vet at det er et affektanfall trenger du ikke gjøre noe som helst. Det beste for barnet er at man lager så lite oppstyr rundt anfallet som mulig, og ikke gjør noe annet enn det man ellers vil gjøre når barnet blir sint, skuffet eller har slått seg. Dersom du er usikker og redd, vil det beste være å ta kontakt med legen din og snakke om anfallet slik at du kan få sikkerhet om hva det er for noe.