Barnet mitt har hatt snørring i lang tid.

Den hyppigste årsaken til snørr er vanlig forkjølelse. Snørret bruker da gjerne til å begynne med å være vannklar, men kan ofte etterhvert tykne til og bli grågul, gul eller grønn. En slik reaksjon på forkjølelse skal vanligvis være over i løpet av 1-2 uker.

Barnet mitt har hatt snørr i flere uker.

Barn som går i barnehage eller skole er utsatt for mye smitte av forskjellige forkjølelsesvirus, og kan ha flere infeksjoner tett på hverandre. Det kan føre til langvarig snørring.

Jeg tror ikke det kan være slik hos mitt barn.

En annen årsak til langvarig nesesekresjon er allergi. Dersom det er aktuelt, vil en ofte ha observert ting tidligere som kan støtte en slik diagnose. Allergiske barn har ofte litt tørr hud og tendens til såkalt atopisk eksem. Det kjennetegnes ved at huden gjerne flekkvis blir tørr, skjellende, rød, kløende og fortykket. Særlig ses dette rundt håndledd og ankler og i albubøyer og knehaser. Det kan også være flekker i ansiktet og på kroppen. Noen barn har også hatt rennende og kløende øyne og nese utover våren eller sommeren, og noen barn har hatt astmaanfall. Det er også gjerne kjent at flere i familien har hatt allergiplager. Snuen ved allergi er som regel vannklar og tynn, og barnet har gjerne nysing og kløe i nesen.

Er det andre ting jeg skal være oppmerksom på?

Det er ikke så sjelden at småbarn putter småting inn i nesen. Det kan være små plastbiter, trebiter, stein eller annet. I så fall vil det etter en eller noen dager begynne å renne fra nesen, og det er gjerne stygt både på farge og lukt. Det vil også som regel være bare fra den ene siden, eller ihvertfall hovedsakelig fra den ene siden. Dersom det renner slik fra en side, skal en alltid tenke på muligheten av fremmedlegeme i nesen. Du bør i så fall ta med deg barnet til en lege som kan få ut fremmedlegemet igjen.

Er det noe annet jeg skal gjøre?

Dersom barnet ellers virker friskt, det vil si om de alminnelige tegn som matlyst, interesse for lek og samvær, naturlig søvnmønster og ikke øket trøtthet og uopplagthet er i orden, bør du kunne vente litt og se om det ikke bedrer seg av seg selv. Særlig hvis du synes det har vært en viss bedring den siste tiden. Hvis dette ikke stemmer bør du ta barnet med til en legeundersøkelse slik at eventuelle mer alvorlige tilstander kan oppdages og behandles.