Surklete pust er vanlig hos nyfødte. Hvordan skille dette fra mer alvorlige problemer?

Jeg har et lite barn som helt fra fødselen har pustet rart med surkling i halsen.

Blødt strupelokk eller tracheomalaci betyr at veggen i luftrøret ikke er så stiv som vanlig. Typisk for en slik tilstand er at barnet lager mye lyd når det puster, og høres svært surklete ut i brystet. For foreldrene og andre høres det svært ubehagelig ut.

Barn som har dette bruker å vise normal god trivsel med hensyn til matlyst, vekst og utvikling. De er altså ikke påvirket av tilstanden. De tåler aktivitet like godt som andre barn og har ikke egentlig anstrengt pusting. Lyden skyldes at veggen i strupe og luftrør er myk og så og si flagrer i vinden når barnet puster. Det trengs ingen behandling for dette, og det vil gå over når barnet blir større.

Hvordan kan jeg skille dette fra ordentlige pustevansker?

Som du selv sier er ikke dette egentlig pustevansker, men høres ubehagelig ut før en er vant til det.

Når barn har virkelige pustevansker skyldes det at det er for trangt eller tett på et eller annet nivå i luftveiene fra nesen og ned i lungene.

Hvordan høres det ut?

Jeg tror de fleste vil være i stand til å høre hva som er årsaken når pustevansker skyldes tett nese.

Det kan nok være litt vanskeligere å avgjøre hos spebarn, og spebarn blir mye mer påvirket av tett nese enn større barn. Det skyldes at de ikke kan puste gjennom munnen, og derfor kan tett nese være meget ubehagelig eller til og med farlig for spebarn.

Du bør da bruke saltvannsoppløsning som du får reseptfritt på apoteket for å skylle vekk slim i nesen. Eventuelt kan du også bruke nesedråper i tillegg. Dersom du ammer kan du sprute morsmelk direkte fra brystet og inn i nesen.

Jeg tror nok jeg skal kunne høre hva som er tett nese. Hvordan høres det ut når det er tett andre steder?

Når slimhinnen i strupen hovner opp, får man den typiske falske krupp eller akutte laryngitt. Barna får da en bjeffende eller gjøende hoste, hes stemme og vanskeligheter med å puste inn. Når barnet puster inn høres en ulende eller pipende lyd.

Plagene begynner ofte om natten, og er vanligvis verst om natten. Det skyldes at hevelsen blir kraftigere når barnet ligger flatt.

Det viktigste du kan gjøre er å være rolig og trygg overfor barnet og holde det inntil deg i oppreist stilling. Hvis du kan, gå ut på trappen eller verandaen i frisk, kald luft er gjerne det den beste behandlingen i første omgang. Hvis dette er vanskelig å få til, kan damp som pustes inn også være bra. Vær forsiktig så du ikke brenner barnet.

Kan det også være tett andre steder i luftveiene?

Det neste viktige og vanlige stedet det kan være tett i luftveiene er i bronkiene, eller de tynneste og ytterste luftrørsgrenene i lungene.

Når det blir tett der, skyldes det ofte hevelse i slimhinnen, og i tillegg kan glatte muskelceller som ringer seg omkring luftrøret i veggen bli irriterte og trekke seg sammen slik at luftrøret blir trangere. Det kan også samle seg opp slim som kan plugge igjen slike tynne luftrørsgrener.

Hvordan kan en vite om det er slik hos barnet?

Den sykdomsgruppen vi nå snakker om er tilstander med flere navn som du kanskje har hørt om. Symptomene er svært like og vanskelig å skille slik at det letteste er å se på dette som en samlet gruppe.

Du vil da støte på navn som:

- astma
- bronkittastma
- astmatisk bronkitt
- obstruktiv lungesykdom
- bronkiolitt

Årsakene kan være mange og spenner fra allergi til forskjellige infeksjoner og luftforurensning fra industri, trafikk og røyking.

De typiske symptomene er hoste og vansker med å få luften ut av lungene. Det er altså tungt å puste ut. Barnet må presse og ta i med musklene på halsen og brystet og maven for å presse ut luften når det er et kraftig anfall. Da vil en også høre en hvesende eller pipende lyd når barnet puster ut.

Dersom barnet ditt har slike symptomer bør du kontakte lege eller legevakt for å få effektive medisiner slik at plagene kan kureres.