Barnet mitt har klaget over vondt i hodet i den senere tid. Er det farlig?

Det er ikke så sjelden at barn klager over vondt i hodet og det kan være mange årsaker til slike klager. Det er svært vanlig at foreldre er redde for at det kan bety at barnet har hjernesvulst eller kreft. Heldigvis er det sjelden at det er tilfelle Det er mye mer vanlig at hodepine skyldes andre ting.

Hva skal jeg spesielt se etter hvis jeg er redd for hjernesvulst?

Svulster i hjernen gir symptomer som enten skyldes økt trykk i hjernen eller fordi den forstyrrer normale nerveceller og nervebaner. Slike symptomer som skyldes økt trykk kan være kvalme og oppkast uten annen forklarlig grunn. Dette er gjerne mest påtagelig om morgenen. I tillegg kan barnet virke fjernt og sløvt eller irritabelt i tiltagende grad. Symptomer som skyldes at svulsten forstyrrer normale hjernefunksjoner kan være lammelser, kramper og forandret lynne og humør hos barnet uten at det er andre kjente årsaker til det.

Jeg synes ikke det stemmer for mitt barn. hva annet kan det være?

Det er ikke uvanlig at barn har migrene. Det er en spesiell form for hodepine som de fleste kjenner av omtale fra voksne. Den har sammenheng med forandringer i blodgjennomstrømningen til hodet; og hjernehinnene og denne typen av hodepine kan ofte starte i barnealderen.

Jeg har hørt om migrene, men kan du fortelle meg hvordan det arter seg hos barn?

Hodepinen kommer i kraftige anfall som ofte starter med andre symptomer enn hodepine. Dette gjør at pasienten kan kjenne at et migreneanfall er underveis. Slike startsymptomer kan f.eks. være lysglimt eller sikksakk lyn foran øynene. Deretter kommer en kraftig hodepine som ofte sitter i den ene siden av hodet, men den behøver ikke alltid være ensidig. Barnet vil oftest legge seg, og helst ha det stille og mørkt eller dempet lys i rommet, og ofte vil pasienten kjenne kvalme og eventuelt kaste opp. Dersom barnet får sove, vil oftest hodepinen være lettere eller borte etterpå.

Kan jeg gjøre noe for å lette et slikt migreneanfall hos mitt barn ?

Ofte vil det kunne være nok at barnet får trøst og ro og anledning til å hvile eller sove. Dersom erfaringen er at det ikke er nok, kan du forsøke å gi et smertestillende middel av den typen du får kjøpt uten resept, det vil si paracetamol eller acetylsalisylsyre. Slike midler kan fås som tabletter eller stikkpiller, og for paracetamols vedkommende også som mikstur. Bruksanvisning står på pakningen. Slike midler vil gi best virkning dersom det gis så snart som mulig etter at et migreneanfall har begynt. Dersom et barn har gjentatte migreneanfall synes jeg det er riktig at du snakker med din lege om det.

Finnes det andre årsaker til hodepine?

Det er nok mange andre grunner til at barn kan klage over vondt i hodet. Ofte skyldes slike klager at barnet ikke mestrer sider ved hverdagen. Det vil kunne føre til psykologiske spenningsmekanismer som igjen kommer til uttrykk som klaging over vondt i hodet. Slike situasjoner kan ha mede uløste konflikter i barnehage, skole, kameratflokk eller hjem å gjøre, eller det kan være at barnet rett og slett har for mange krav og forventninger som skal innfris. Dersom ditt barn klager over vondt i hodet skal du ta det på alvor og forsøke å finne grunnen til det. Da blir det ofte nødvendig med profesjonell hjelp, enten fra helsestasjonen, skolehelsetjenesten, egen lege eller psykolog.

Copyright 2006 iStock International Inc. Photo: Diane Diederich