Mitt barn er sykt - kan det gå i barnehagen?

Du må gå ut fra barnets behov. Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om et barn skal være hjemme eller ikke.

Et sykt og slapt barn trenger ofte et fang å sitte på. I en gruppe med barn er det ofte masete og mange barn ønsker personalets oppmerksomhet.

Generelt kan man si at barnets allmenntilstand det vil si hvordan det sover, spiser og klarer å være med i leken, som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan.

En hovedregel er at barn med feber og akutte diaretilstander bør holdes hjemme. Dette gjelder ikke barn som konstitusjonelt (til vanlig )har tendens til løs avføring. Alle bleiebarn med diaretilstander bør ha minst en symptomfri dag hjemme før de kan gå tilbake i barnehagen. Rådfør deg med barnehagepersonalet når du føler deg usikker.

Etter lengre tids sykdom kan det være riktig å la barnet være med i barnehagegruppen kortere tid de første dagene.

Hvis du er i tvil om barnets diagnose og behandling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster.

Hvilke regler gjelder for permisjon fra jobben når jeg har et sykt barn?

Arbeidstakere som har omsorg for barn under 12 år har rett til fri fra arbeidet med sykepenger ved barns sykdom. Hver av foreldrene har rett til fri med sykepenger i slike situasjoner inntil ti dager per kalenderår.

Foreldre med flere enn to barn har rett til 15 dager hver. Enslige forsørgere har rett til 20 dager ved barns sykdom, 30 dager når de har omsorg for flere enn to barn under 12 år.

Har barnet en alvorlig sykdom, kan tilbudet utvides. Kontakt lege eller trygdekontor for nærmere opplysninger.