Kan barnet gå i barnehagen hvis det har mollusker, skabb, småmark, soppinfeksjon, vorter eller hodelus?

Hva hvis barnet får mollusker?

Det dannes en-fem millimeter store blanke opphøyninger i huden, som etter noen uker får en inndragning på midten. Mollusker forårsakes av virus og barnet smitter seg selv når det klør.

Molluskene smitter sjelden til andre personer og helbredes oftest uten behandling. Av og til kan det være nødvendig å skrape dem bort.

Det er ikke nødvendig å holde barnet hjemme fra barnehagen.

Hva hvis barnet får skabb?

Skabbmidden graver seg ned i huden og gir etter noen uker intens kløe og utslett. Diagnosen kan være vanskelig, og den bør helst stilles ved påvisning av skabbmidd.

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt.

Hva hvis barnet får småmark?

Denne er smal, hvit, cirka en centimeter lang og ligner en bomullstråd. Det vanligste symptomet er nattkløe rundt endetarmsåpningen. Tilstanden behandles med et reseptfritt ormemiddel.

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt. Det er ingen grunn til å holde barnet hjemme fra barnehagen.

Hva hvis barnet får soppinfeksjoner?

Det er ikke vanlig at barn får soppinfeksjoner i huden. Men hvis du har husdyr som for eksempel marsvin, kan barnet få en soppinfeksjon kalt "ringorm". Dette gir et typisk ringformet utslett i huden. Behandlingen er ofte langvarig med soppdrepende salve.

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt.

Hva hvis barnet får vorter?

Disse forårsakes av virus. De helbredes ofte av seg selv, men det kan ta opp til to år før de forsvinner helt. Behandling kan være nødvendig dersom vorten sitter på et utsatt sted eller dersom den blør.

Barnet kan gå i barnehagen som normalt.

Hva hvis barnet får hodelus?

Lus er to-tre millimeter store og spres gjennom direkte kontakt. Dette behandles med et spesielt middel som er til salgs på apoteket uten resept. Husk at hele familien må undersøkes og evt.behandles samtidig.

Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt. Husk at personalet må varsles slik at andre barn kan bli undersøkt og behandlet snarest mulig. Barnet bør kontrolleres nøye flere uker etter behandlingen.

Informasjonen er en bedarbeidelse og utvidelse av det tidligere arbeide av overlege Karl Erik Larsen, helsesøster Nina Misvær og lege Sylvi Torvund.