Les de nye anbefalingene om når barnet bør være hjemme på grunn av en smittsom sykdom og når det kan gå i barnehagen.

Familier med barn i barnehage opplever ofte at den ene sykdommen avløser den andre den første tiden. At barna utvikler immunitet mot senere sykdommer er vel og bra, men forkjølelse og oppkastsyke forekommer gjerne hyppig likevel.

Det kan være vanskelig å vite når barnet er frisk nok til å gå i barnehagen etter sykdom. Folkehelsa oppdatert smittevernrådene fra 1996. Denne gangen er rådene mildere enn sist.

En grei hovedregel er at barnet bør være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og det bør være feberfritt.

Strenge regler med liten effekt

De gamle, strenge reglene for å stenge syke barn ute fra barnehagen har hatt begrenset effekt på spredningen av smitte. De nye rådene er derfor noe mildere, men syke barn bør fortsatt i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre smittespredningen.

Når det er snakk om “allmenntilstand”, er det far, mor, eller andre foresatte som kjenner barnet godt, som kan vurdere om den er god eller dårlig.

Folkehelsa deler barnesykdommer inn i tre grupper etter hvor smittefarlige de er.

1. Når symptomene ikke har en kjent årsak, er det allmenntilstanden som bestemmer

• Feber: Holdes hjemme av hensyn til seg selv.

• Diaré: Kan vende tilbake etter to symptomfrie døgn.

• Øyekatarr: Holdes hjemme ved kraftig øyekatarr med mye puss, men kan gå i barnehagen med mild til moderat øyekatarr.

• Forkjølelse, influensaliknende symptomer, hoste og andre luftveissymptomer: Kan gå i barnehagen uten feber, når allmenntilstanden tilsier det.

• Ørebetennelse: Kan gå i barnehagen uten feber, når allmenntilstanden tilsier det.

• Brennkopper: Holdes hjemme med mange og fuktige brennkopper. Kan vende tilbake når de er tørre, få, og kan tildekkes helt.

Vurderingen av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldrenes skjønn.

2. Når årsaken til sykdommen er kjent, barnet bør være hjemme en periode

• Hodelus: Kan vende tilbake når behandlingen er igangsatt.

• Kikhoste: Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir pasienten vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden.

• Kusma: Uvaksinerte barn kan gå i barnehagen ni dager etter at hevelsen inntrer.

• Mark (barnemark)/spolorm og ringorm: Kan vende tilbake når behandling er igangsatt.

• Meslinger: Kan vende tilbake tidligst fire dager etter utslettet startet hvis allmenntilstanden er god.

• Norovirusinfeksjon/omgangssyke: Viruset er en av de viktigste årsakene til utbrudd av mage-tarminfeksjoner i Norge. Opptrer vanligvis som utbrudd og oftest om vinteren. Barnet kan vende tilbake to døgn etter symptomfrihet.

• Skabb: Kan gå i barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

• Vannkopper: Bør være hjemme inntil utslettet har begynt å tørke inn.

Barnets lege vil gi råd om hvor lenge barnet bør være hjemme.

Se utvidet smitteoversikt for barnehagebarn på www.fhi.no

3. Ved disse diagnosene kan barnet gå i barnehagen uten å smitte andre, men barnet bør være uten feber og ha god allmenntilstand

• Loppebitt

• Veggedyrbitt

• Vorter

• Parainfluensa

• RS-virus

• Atypiske mykobakterier

• Encefalitt

• Erythema infectiosum (parvovirus B19, femte barnesykdom)

• Exanthema subitum (den fjerde barnesykdom)

• Herpes simplex infeksjon (munnsår)

• Hånd-fot-munnsyke (coxsackievirus)

• Mollusker

• Mononukleose

Kilde: Faglige råd fra Folkehelseinstituttet: Barnehager og smittevern