En deprimert far kan øke sannsynligheten for at spedbarnet får kolikk.

Spedbarnskolikk er et vanlig problem som flere nybakte foreldre må takle. På grunn av mange ulike definisjoner av begrepet ”spedbarnskolikk” vet man ikke sikkert hvor mange barn som lider av dette. I enkelte studier er det angitt en forekomst på opptil 25 prosent.

Vanlige symptomer er anfall av intens og utrøstelig gråt. Barnet kan også ha utspilt mage og mye tarmgass.

Ukjente årsaker

Man vet ikke sikkert hva kolikk skyldes. Noen tror det henger sammen med funksjoner i mage og tarm, allergi eller feilstilling i bekken. Andre mener det kun er en del av barnets personlighet, at det er en ekstrem variant av vanlig spedbarnsgråt. Og atter andre peker på foreldrenes atferd.

Man vet fra tidligere studier at depresjon hos mor kan knyttes til spedbarnskolikk. Dette har ført til flere behandlingsprogrammer som går ut på å ivareta mors mentale helse.

Pass på far

I en ny studie kommer det frem at også far spiller en sentral rolle.

De tyske forskerne så etter tegn til depresjon hos foreldrene til 4426 to måneder gamle barn.

Omkring 2,5 prosent av babyene viste tegn på kolikk. Det vil si at de gråt i mer enn tre timer hver dag, i minst tre dager i løpet av den siste uken.

Det interessante funnet var at i den lille gruppen med kolikkbarn, var det 30 prosent større sjanse for at foreldrene led av depresjon.

Det viste seg at en far med tegn på depresjon faktisk har dobbelt så stor sjanse for å ha barn med kolikk, enn en far uten denne psykiske lidelsen.

– Fedre spiller en rolle, så ta vare på deres mentale helse gjennom graviditeten, råder Dr. Mijke P. van den Berg, psykolog ved Erasmus Medical Center i Rotterdam, én av forskerne bak studien.

Far er viktig

Dr. Jon Shaw, professor og leder ved University of Miami Miller of School of Medicine, støtter de tyske studiefunnene.

– En far som er deprimert gjennom svangerskapet kan være en risikofaktor for at spedbarnet blir plaget med kolikk.

Kilder:
1. ”Sad dads may lead to crying infants”, Health.com
2. M.P. van den Berg, J. van der Ende, A.A.M. Crijnen, et. al, Paternal Depressive Symptoms During Pregnancy Are Related to Excessive Infant Crying, Pediatrics; vol. 124 (1), pp. 96-103