Barn og ungdom er blant dem som er mest utsatt for å bli smittet og syke av svineinfluensa, også kalt influensa A (H1N1). Smitten kan også lett spres i skoler og barnehager der mange barn og ungdom har tett kontakt.

Hva er svineinfluensa?

Svineinfluensa er en ny type influensa som få mennesker er immune mot. Av den grunn spres viruset spres raskt i befolkningen og mange kan bli syke. Den vanlige sesonginfluensaen, derimot, har mange av oss hatt tidligere. Den rammer derfor færre.

Svineinfluensaen ser så langt ut til ikke å være alvorligere enn sesonginfluensa, og symptomene er de samme. Men enkelte grupper har økt risiko for å bli rammet komplikasjoner hvis de blir smittet av den nye influensaen. Disse personene har gjerne andre sykdommer i tillegg, som diabetes eller astma.

Er alle barn ekstra utsatt?

Barn blir generelt sykere enn voksne hvis de får influensa – dette gjelder også svineinfluensa. Derfor bør foreldre til små barn kontakte lege dersom man mistenker at barnet er blitt smittet. Vanlige symptomer er feber, luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand. Noen barn blir også kvalme og får oppkast eller diarè. Små barn kan ha diffuse symptomer som utilpasshet, sutring, brekninger og vegring mot mat/drikke. De fleste barn som blir smittet blir ikke alvorlig syke, og kan pleies hjemme til de er friske igjen. Mange barn rundt om i verden har hatt svineinfluensa, men få har blitt alvorlig syke.

Barn som har en kronisk hjerte- eller lungesykdom (deriblant astma), diabetes eller annen sykdom som gir nedsatt motstandskraft har større risiko for å bli rammet komplikasjoner hvis de får svineinfluensa. For disse barna kan det være aktuelt å gi Tamiflu forebyggende dersom barnet står i fare for å bli smittet for eksempel hvis medlemmer i husstanden/barnehagen/skolen har fått svineinfluensa. Hvis barnet ditt er eldre enn 3 år og tilhører en risikogruppe med tanke på å utvikle alvorlig sykdom, anbefales også vaksinasjon

Farlig femte sykdomsdag

De aller fleste blir friske av sykdommen etter en ukes tid. Cirka 40 prosent av dem som blir kritisk syke er ellers friske voksne og barn. Forverringen skjer ofte den femte eller sjette dagen etter de første symptomene på sykdommen.

Endringen kan inntre svært raskt. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler derfor pasienter og pårørende å straks kontakte lege hvis den syke får noen av følgende symptomer:

• Kortpustethet under hvile eller fysisk aktivitet
• Pusteproblemer
• Huden blir blålig
• Fargede eller blodige opphostninger
• Brystsmerter
• Endret sinnstilstand
• Høy feber i over tre dager
• Lavt blodtrykk

Hos barn skal man se etter rask pust, sløvhet, vansker med å våkne og liten eller ingen lyst til å leke.

Hvordan beskytter jeg barnet mitt?

Den viktigste og enkleste måten å beskytte barn mot smitte er:

• Vask hendene grundig og ofte. Dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig, er alkoholholdige midler gode alternativer.
• Host og nys i albuekroken eller i et engangslommetørkle som kastes umiddelbart etterpå.
• Hold barna borte fra syke barn og voksne
• Dersom noen i husstanden har blitt smittet av svineinfluensa, bør denne personen i størst mulig grad holde seg på et eget rom og unngå nærkontakt med barna. Alle bør ha sitt eget håndkle på badet.
• Dersom du ammer barnet ditt, er det ingen grunn til å slutte med det selv om du blir syk. Morsmelk styrker barnets immunforsvar. Mor bør selvsagt være påpasselig med egen hånd- og hostehygiene, og være oppmerksom på influensalignende symptomer hos barnet.
• Vaksinasjon er aktuelt for barn fra 6 måneder og oppover hvis de har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Hva med skolen/barnehagen?

Det er ingen grunn til å holde friske barn hjemme fra skolen eller barnehagen. Det er viktig at foreldre og barnehage/skole samarbeider om å forebygge smittespredning ved å ha gode hygienerutiner. Dersom barnet får svineinfluensa, skal det holdes hjemme i minimum syv dager fra første sykdomsdag. Ved utbrudd av smitte i barnehagen skal barn som tilhører risikogrupper få tilbud om Tamiflu som forebyggende behandling.

Hvordan behandles sykdommen hos barn?

Det europeiske legemiddelverket EMEA har vurdert risikoen ved å få svineinfluensa hos barn under ett år til å være større enn risikoen for eventuelle bivirkninger ved preparatene. Det kan derfor være aktuelt å gi Tamiflu til spedbarn både som behandling for sykdom og som forebyggende medisin til barn med risikofaktorer.

Behandling av barn under 1 år skal alltid skje under oppsyn av helsepersonell.

Kilder:
www.pandemi.no
www.who.int
www.aftenposten.no