Den siste tiden er det blitt oppdaget farlige stoffer i en rekke produkter til barn.

Vottene Aretti Alpin og Aretti Basic samt votter fra Norheim og McKinley fra Gresvig AS har sort forsterkning i håndflaten. Denne forsterkningen inneholder et ftalat som kan skade menneskers evne til å få barn, og fosterskader. Stoffet er forbudt i leketøy og småbarnsprodukter, og forbrukere som har kjøpt vottene blir oppfordret til å levere dem tilbake til butikken.

Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har også oppdaget farlige stoffer i smykker beregnet på barn. Smykkene inneholdt ulovlig store mengder nikkel, som kan utløse allergi. Det ble også funnet smykker som inneholdt store mengder bly og kadmium.

Før nyttår gjennomførte Statens forurensingstilsyn i samarbeid med 12 andre land en kontroll av leketøy og barneprodukter. Under denne undersøkelsen ble fire leker med ulovlige mengder tungmetaller trukket fra det norske markedet. Lekene – en puslespillklokke, en metallbøtte, plastpengepung og et trepuslespill - inneholdt tungmetallene bly og krom.

HVORFOR ER DET SKADELIG?

Bly er en kraftig gift som kan gi fosterskader og redusere forplantningsevnen. Ved kronisk forgiftning kan nervesystemet og immunforsvaret bli negativt påvirket, og det bloddannede systemet kan bli skadet. Det er også mistanke om at blyforgiftning kan påvirke barns intellektuelle utvikling. Overgangen til blyfri bensin har ført til at blyutslippene er blitt betydelig redusert de siste tiårene.

Krom er kreftfremkallende og allergifremkallende, og i noen tilfeller også arvestoff- og reprodukssjonsskadelige. Nesten 70 prosent av kromutslippet kommer fra CCA-impregnert trevirke.

Kadmium er akutt og kronisk giftig for mennesker og dyr, selv i veldig små konsentrasjoner. Stoffet er også kreftfremkallende. I mennesker lagres kadmiumet i nyrene og gir nyreskader, og det motvirker også kalsiumet i skjelettet og kan forårsake deformasjoner. Kadmium kan i tillegg gi lungeskader.

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og de finnes i mange produkter vi omgås daglig. Ftalatene DEHP, BBP og DBP kan svekke forplantningsevnen og gi fosterskader.

Fullstendig liste over farlige produkter finner du på www.erdetfarlig.no.

HVOR MYE ER FARLIG?

Det er ikke akutt farlig om barnet ditt tygger på en leke som inneholder ftalater, det farlige er hvor mange gifter vi får i oss sammenlagt gjennom livet.

- Det store problemet er at vi utsettes for mange ulike kjemikalier hver dag, fra forbrukerprodukter, fra lufta vi puster og fra maten vi spiser, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Alle disse stoffene samles opp i kroppen over tid, og det er dette forskerne – og i stadig større grad Ola og Kari Nordmann bekymrer seg for.

HVORDAN UNNGÅ FARLIGE STOFFER?

Selv om det foreligger strenge regler for hvilke stoffer som er tillatt og forbudt i produkter til barn, og det jevnlig gjennomføres undersøkelser av produkter av KLIF og andre organisasjoner, er det viktig at forbrukerne er bevisste og oppmerksomme når de handler, slik at de i størst mulig grad unngår farlige produkter.

- Les innholdsfortegnelsen nøye på produktene du kjøper

- Kjøp miljømerkede produkter

- Kjøp CE-merkede leker

- Vask klær før bruk

- Kast farlig avfall riktig

- Lær deg hvilke stoffer som er farlige, og styr unna

NYTT NETTSTED

Det er kommet et nytt nettsted med oversikt over farlige stoffer i forbrukerprodukter. På nettsiden www.erdetfarlig.no finner du informasjon og oppdaterte nyheter om produkter man bør holde seg unna, eller i det minste være forsiktige med og oppmerksomme på.

Kilder:

Tungmetaller i leker:

http://www.klif.no/Aktuelt/Nyheter/2009/November-2009/For-mye-tungmetaller-i-fire-leker/

Helsefarlige stoffer i votter, smykker og leker til barn:

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2010/Februar/Helsefarlige-stoffer-i-votter-smykker-og-leker-til-barn/?cid=3292

Er det farlig:

www.erdetfarlig.no

Oversikt over farlige kjemikalier:

http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/