Noen foreldre velger å ta hull i ørene på sine barn ved en veldig tidlig alder. Spesielt ser vi at dette er vanlig i en del andre kulturer, for eksempel har indiske og Sør-Amerikanske jentebabyer ofte hull både i ørene og i nesen.

NORSKE FORELDRE REAGERER

Mange norske foreldre reagerer på dette, både med hensyn til at dette er en permanent modifikasjon av barnet uten at barnet selv har hatt noe å si om saken, men også på grunn av infeksjonsfaren og risikoen for å utvikle allergier. Debatten om ørepynt til babyer går varm på diverse nettforum, for eksempel mammanett.no og Vgd.no.

Risikoen for infeksjon oppstår særlig dersom utstyret ikke er skikkelig rengjort, om ørepynten er skitten, eller den sitter for stramt på babyens øre. Infeksjon vises ved at øret blir rødt, begynner å verke, eller at barnet får feber uten noen åpenbar årsak. I så tilfelle rådes foreldre til å ta barnet med til legen.

Nikkelallergi vises ved at røde flekker, prikker, hevelser eller blemmer oppstår der huden har kommet i kontakt med metallet. Huden kan bli tørr og sprekke opp.

I Norge er det spesielt høy forekomst av nikkelallergi sammenlignet med andre europeiske land. Det kan skyldes en utstrakt bruk av nikkelholdige smykker, samt at EUs nikkeldirektiv først ble gjeldende i Norge i 2005, skriver Norges Astma og Allergiforbund på sine nettsider.

HVOR SKADELIG?

Dr. Miklos Degre er spesialist i mikrobiologi og professor ved Rikshospitalet, og mener risikoen for infeksjoner ikke er større om man tar hull i øret som baby enn om man venter til barnet er eldre.

- Dette er ikke veldig skadelig. På medisinsk grunnlag skal det ikke være noen forskjell om barnet er 6 måneder eller 12 år, sier han til www.klikk.no.

Carola Lidén, professor i yrkes- och miljødermatologi på Karolinska Institutet sier videre at det ikke er bevist at det er større risiko for at barn utvikler nikkelallergi enn voksne.

TING Å TENKE PÅ

Av andre ting det er verdt å tenke på før man tar hull i øret på babyen sin, er faren for at den leker med ørepynten og røsker i den slik at øreflippen blir skadet, eller at øredobben henger fast i noe og rives ut. Risikoen for dette kan minimeres ved å velge små øredobber som er flate og ligger inntil huden. Øreringer og pynt som henger fra øret bør unngås.

Det er også en risiko for at øredobben kan løsne og at babyen putter den i munnen og svelger den. Dette kan skje dersom babyen plukker på dobben og løsner den, eller den rett og slett faller ut av seg selv.

GODE RÅD

- Velg edle metaller. For å unngå å utvikle allergi, velg alltid sølv- eller gullsmykker.
- Pass på å rense hullet slik at det ikke oppstår infeksjoner.
- Velg små, flate øredobber. Unngå øreringer eller andre typer pynt som lett kan henge fast og rives ut.
- Hold øye med ørepynten for å oppdage eventuelle infeksjoner tidlig. Pass også på at dobben ikke sitter for stramt på babyens øre – eller for løst, slik at det er fare for at den kan løsne.

Kilder:
www.klikk.no
www.mychildhealth.net
www.naaf.no