På 80-tallet ble foreldre fortalt at nyfødte skulle sove på magen. På 90-tallet ble mageleie knyttet til krybbedød, og rådet ble å la barna sove på ryggen. Nå støtter ny forskning dette synet.

HVA ER KRYBBEDØD (SIDS)?

Krybbedød (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome) er en samlebetegnelse for plutselig død i spedbarnsalder som er uforklarlig etter en gjennomgang av sykehistorien, undersøkelse av omstendighetene og obduksjonen. Ettersom det er vanskelig å finne en spesifikk årsak til at spedbarn plutselig dør, anses krybbedød nå som et syndrom – det vil si at det kan være flere årsaker til at barnet dør (se nedenfor). De fleste forskere enes imidlertid om at sovestilling ser ut til å ha en avgjørende betydning for de lave krybbedødstallene vi nå har i Norge.

MAGELEIE

På 70- og 80-tallet ble foreldre rådet til å ta babyen sove på magen, blant annet for å unngå at barnet skulle kveles av oppkast eller gulp i løpet av natten. Dette førte til en dramatisk økning av krybbedød i Norge, med 1988 som topp med 157 døde barn (2,7 døde per 1000 fødte).

På slutten av 1980-tallet ble krybbedød linket til mageleie i kontrollstudier både i Nederland og England, og i Bergen samme år ble det avdekket at flertallet av krybbedøde i tidsperioden 1987-1989 hadde ligget på magen. I januar 1990 gikk barnelege Trond Markestad ut i media og advarte foreldre mot mageleie, med det resultat at antall krybbedøde i 1990 falt med 59% i forhold til rekordåret 1988.

BIOLOGISK ÅRSAK

I 2006 fastslo forskere ved barnesykehuset i Boston, USA at barn som omkom av krybbedød hadde en feil i hjernestammen som medfører at denne ikke klarer å motta nok av stoffet serotonin. Serotonin styrer blant annet åndedrettet og fungerer som en slags alarmsentral dersom hjernen får for lite oksygen. Barn uten denne feilen på hjernestammen - som sover på magen - vil våkne og snu seg etter frisk luft når serotoninet gir beskjed om at oksygennivået er for lavt, mens barn uten en slik fungerende alarmsentral vil kveles fordi hjernen ikke klarer å gi beskjed om at det er fare på ferde.

NY FORSKNING

I mars ble det publisert en studie som støtter denne teorien. Forskerne har påvist en sammenheng mellom sovestilling og oksygeninnhold i blodet. Forskerne undersøkte barna tre ganger – da de var 2-4 uker gamle, da de var 2-3 måneder og igjen da de var 5-6 måneder gamle. Mens barna sov målte forskerne oksygeninnholdet i blodet, spontane bevegelser, blodtrykk og pustefrekvens, og kunne beregne hvor mye av oksygenet i blodet som gikk til hjernen.

Forskerne oppdaget at barna som sov på magen var vanskeligere å vekke enn de som sov på ryggen. Ettersom disse barna også hadde langt lavere oksygeninnhold i blodet – og dermed også i hjernen – mener forskerne at barna i mageleie ikke rett og slett sov bedre enn de som sov på ryggen, men at manglende oksygentilførsel til hjernen hindret dem i å reagere på vekkingen. Forskernes teori er at mageleie kan føre til krybbedød fordi barna som har denne hjernestammefeilen ikke får nok oksygen mens de sover.

ANDRE ÅRSAKER TIL KRYBBEDØD

Selv om ikke alle barn har denne feilen, er det på nåværende tidspunkt vanskelig å definere hvilke barn som er i risikogruppen, og det er derfor nødvendig å råde alle spedbarn til å sove på ryggen.

Manglende evne til å frigjøre serotonin er antakeligvis ikke den eneste årsaken til krybbedød, selv om omstillingen fra mageleie til ryggleie beviselig har redusert antallet døde i krybbedød drastisk siden 90-tallet.

Andre årsaker knyttet til krybbedød er blant annet lav fødselsvekt, for høy temperatur i soverommet og røyking i svangerskapet og etter fødsel. Barn som ammes har lavere risiko for krybbedød. Samsoving ble tidligere frarådet, i frykt for at foreldre skulle ligge i hjel barna sine. Dette er siden tilbakevist, og det anses nå som trygt å la barnet sove i foreldrenes seng så sant foreldrene ikke røyker eller er påvirket av alkohol eller andre rusmidler/medisiner som har en sløvende effekt. Sengen må også være tilstrekkelig bred til at barnet har god plass, og madrassen må være fast nok til at barnet ikke kan trille ned i en sprekk. I tillegg må barnet ha sin egen, lette barnedyne over seg.

Kilder:
Nhi.no
Dinside.no
Dagbladet.no
Folkehelsa
Statistisk sentralbyrå