Jo bedre livsvilkår vi får, jo tidligere kommer ungdommen i puberteten, viser undersøkelser. For 200 år siden fikk jentene i gjennomsnitt sin første menstruasjon rundt 17 år gamle, mens i dag er det vanlig at jenter får menstruasjon helt ned i 11 års alder. Stadig tidligere pubertet er altså en tendens, men hva ansees som for tidlig pubertet?

HVA ER PUBERTET

Puberteten starter når produksjonen av kjønnshormoner begynner. Dette skjer rundt 11 års-alderen for jenter og mellom 10-14 års-alderen for gutter. Gjennomsnittsalderen for pubertetsstart er 12 år.

Alle følger mer eller mindre samme mønster, men det er store individuelle forskjeller i hvordan puberteten utvikler seg, og hvor fort forandringene skjer.

TEGN

Puberteten begynner i det små – som regel er det jentene som er først ute, og typiske tegn på at forandringene er i gang er brystutviklingen som i starten viser seg som et ømt område like under brystvorten. Brystene vil ofte utvikle seg litt uavhengig av hverandre, og det er ikke uvanlig at det ene er noe større enn det andre i en periode. Det vil som regel jevne seg ut etter hvert. Kjønnshår og hår på ben og under armene følger deretter.

Guttene kan også forbigående få ømme og hovne bryster. Forstørrede testikler er som regel det første tegnet på at en gutt er kommet i puberteten. Et års tid senere vil penis også vokse. Det etterfølges av hårvekst rundt kjønn, under armer, på ben, bryst og i ansiktet vil følge.

Kviseutbrudd og svette er også vanlig i puberteten. Som regel kan plagene minimeres ved hjelp av deodorant og gode hudpleierutiner.

Etter et år vil jenter vokse raskt og begynne å utvikle sine kvinnelige former. Fettansamlinger vil ses på mage, hofter og ben. Guttenes voksespurt kommer senere enn jentenes, og vanligvis etter at kjønnshårene har kommet. Skuldrene vil bli bredere, de vokser i høyden, ansiktet vil bli mindre rundt og mer kantete og voksent. Gutter vokser gjerne lenger og når ikke sin fulle høyde før sent i tenårene, tidlig i 20-årene.

De fleste jenter får sin første menstruasjon mellom 10 og 16 års alder. Dersom hun ikke har fått menstruasjon innen hun fyller 16, kan det være aktuelt å kontakte lege.

Guttenes temmeskifte kommer mot slutten av puberteten og varer noen måneder. Forandringene i stemmen skyldes at stemmebåndene blir tykkere og lengre.

TIDLIGERE PUBERTET

Puberteten kommer stadig tidligere. På 1800-tallet fikk jenter menstruasjon rundt 17 års-alderen, i dag når de er 13. Guttene er ikke like tidlig ute som jentene, men også guttenes pubertet er fremskyndet.

Tidligere pubertet gir grunn til bekymring ettersom den fysiske utviklingen ikke henger sammen med den mentale. For barn kan det by på problemer å ha en voksen kropp og et barnlig sinn.

Flere undersøkelser har vist at jenter som kommer tidlig i puberteten har større risiko for å utvikle depresjon og angst. Tidlig pubertet henger også sammen med økt tendens til å røyke, begå kriminelle handlinger og debutere seksuelt i yngre alder. Tidlig pubertet har også helsemessige konsekvenser. En norsk undersøkelse viser at dødeligheten øker jo tidligere puberteten inntreffer. Kvinner som får sin første menstruasjon før 13 års alder har 012 prosent større risiko for å dø av kreft, hjerte-karsykdommer, hjerneblødninger, ulykker eller andre årsaker enn kvinner som får menstruasjon etter fylte 17 år.

UNORMALT TIDLIG PUBERTET

Det er svært individuelt når barn kommer i puberteten, og til en viss grad er utviklingen genetisk betinget.

For tidlig pubertet defineres som når et barn når et fysisk eller hormonelt veiskille (for eksempel bryster eller kjønnshår) tidligere enn det som anses være innenfor de normale rammene . Det vil si før fylte åtte år for jenter og ni år for gutter.

Tegnene ved for tidlig pubertet er de samme som ved vanlig pubertet.

Av og til oppstår enkelte pubertetstegn uten at det betyr at barnet er kommet i puberteten. I slike tilfeller vil utviklingen gjerne stoppe opp av seg selv – og gjenopptas på et senere tidspunkt. En jente kan for eksempel få noe behåring nedentil eller få ømme brystkjertler uten at utviklingen går videre. Dersom hun utvikler to pubertetstegn samtidig, for eksempel hårproduksjon og brystutvikling, er det større mulighet for at puberteten har inntruffet for tidlig.

ÅRSAKER

For tidlig pubertet deles inn i to kategorier: Sentral og perifer type.

Den sentrale typen har sammenheng med for tidlig produksjon av hormonene FSH og LH i hjernen. Dette er tilfellet hos 90 % av jenter med for tidlig pubertet. Man ser dette hyppigere hos barn fra u-land, uten at man vet hvorfor det er slik. Underliggende sykdom kan også utløse sentralt betinget for tidlig pubertet. Infeksjoner i eller bestråling av hjernen eller hjernesvulster er eksempler på slike sykdommer. Det er langt vanligere at sykdommer er bakenforliggende årsak hos gutter enn hos jenter. Denne typen kan føre til redusert slutthøyde.

Perifer type skyldes svulster i organer (utenfor hjernen) som kan produsere kjønnshormoner, for eksempel i eggstokkene, testiklene eller binyrene.

BEHANDLING

Mistenker man for tidlig pubertet hos barnet sitt, er det grunn til å oppsøke lege for videre utredning. I de fleste tilfeller (over halvparten) vil pubertetstegnene gå tilbake eller stoppe opp av seg selv slik at det ikke kreves noen form for behandling.

I de tilfellene hvor behandling er nødvendig, må barnet henvises til en spesialist. Sentral type for tidlig pubertet behandles med månedlige injeksjoner av medisiner som stagger utviklingen, forbedrer slutthøyden til barnet og sikrer at barnet utvikler seg slik det skal psykososialt.