Omlag 10 000 barn må hvert år til lege som følge av rotavirusinfeksjon. Sykdommen kan ha et alvorlig forløp, og årlig blir nærmere 1000 norske barn innlagt i sykehus for å få intravenøs tilførsel av væske.

Små barn mest utsatt

Rotavirus rammer hyppigst barn under to år og er ansvarlig for halvparten av sykehusinnleggelsene på grunn av diare og oppkast i denne aldersgruppen Viruset er svært smittsomt. 95 prosent av alle barn blir smittet innen de er fem år.

Trygg vaksine

Det finnes en vaksine som kan gis fra barnet er seks uker gammelt. Den gjør at sykdomsforløpet blir betydelig mildere. Vaksinene gir svært lite bivirkninger.

Vaksinasjonen innebærer to doser som blir gitt med fire ukers mellomrom. Hver dose er kun en milliliter og svelges av barnet som derved slipper sprøytestikk.

Siden de minste barna er mest sårbare i forhold til uttørring ved diare og oppkast, har de størst nytte av å bli vaksinert.

Færre sykehusinnleggelser

Verdens helseorganisasjon anbefaler alle land å tilby vaksinen i sine vaksinasjonsprogram. Europeiske land som allerede har innført rotavirusvaksine har etter kort tid sett en reduksjon i antall sykehusinnleggelser med opp til 80 prosent. Også i aldersgrupper som ikke er vaksinert, sees en nedgang i sykehusinnleggelser fordi virusets evne til å spre seg blir mindre når mange i en befolkning er vaksinert.

Kilde: Folkehelseinstituttet