Spørsmål: Mitt første barnebarn er nå 16 måneder. Han er helt fornøyd med bare å sitte på gulvet med lekene sine og prøver ikke å gå.

Jeg forsøker å motivere han til å komme seg rundt, men han bryr seg liksom ikke. Han krabber litt og kan gå inntil stoler og bord, men jeg har lagt merke til at det ikke tar lang tid før han vil bli løftet opp av foreldrene. Jeg tror også faren var litt sen til å gå som barn, men jeg har ikke turt å spørre så mye om det.

Svar: Enkelte unger har en hurtig språkutvikling, men lærer ikke å gå før de er halvannet år. Andre blir raskt flinke motorisk men snakker sent. Noen er tidlig ute på alle områder, mens enkelte er sene på samtlige. Når sein motorisk utvikling skyldes en funksjonshemming er barnet ofte i den siste gruppen. Det er som regel ikke noe galt når et barn ikke går ved 16 måneder hvis det ellers virker frisk, har god kontaktevne og synes å ha normal kraft og førlighet i armer og bein. Jeg går ut i fra at gutten har fulgt de vanlige kontrollene ved helsestasjonen. Hvis det var noe i veien med barnet, vil det ofte bli oppdaget her.

Kanskje er barnebarnet ditt bare er en rolig gutt som ikke er så opptatt av å komme seg omkring. Siden han ganske raskt tilbyes hjelp av foreldrene, kan det hende at han har erfart at det er like greit å bli båret av mor og far. Hvis du tenker at det er en mulighet, kan man oppmuntre han til bevege seg mer på egenhånd. Man kan for eksempel legge seg på gulvet litt vekk fra han og forsøke å lokke han til seg for å trene opp krabbingen.