Spørsmål: I vinterferien ble fireåringen min syk og i forbindelse med en sjekk hos legen ble det oppdaget en bilyd på hjertet.

Dette var visstnok "helt normalt" hos barn med høy feber og pågående infeksjon. Jeg slo meg til ro med dette. Da vi kom tilbake til kontroll en måned senere var jeg sikker på at vi skulle få dette avkreftet, men bilyden var der fremdeles, og vi ble henvist til ultralyd av hjertet. Nå har det seg sånn at 4 åringen vår har problemer med å følge andre i lek. Slik har det vært siden han begynte i barnehagen, men det har vi tenkt har sosiale årsaker. Vi har ikke noen gang lagt merke til at han blir tungpusten, blå på lepper eller lignende. Hvor vanlig er det at man finner hjertefeil hos barn på denne måten? Jeg blir superengstelig av å vente på utredningen.

Svar: Nesten syv av ti friske småbarn har en bilyd over hjertet. Hos noen barn høres bilyden bare når hjertet slår raskere som for eksempel ved feber, anstrengelser, lav blodprosent og lignende. Andre barn kan ha konstant bilyd. Sannsynligheten for at en bilyd hos et barn skyldes hjertesykdom er mindre enn fem prosent. Av barn som henvist av fastlegen til videre utredning på grunn av bilyd er forekomsten av hjertesykdom cirka ti prosent. I en annen studie hadde bare 3 prosent av barna en hjertefeil. Det er derfor meget gode muligheter for at gutten din er hjertefrisk. Sjansen øker ytterligere ettersom du ikke har sett at han blir tungpustet, har blå lepper eller at han har nedsatt fysisk yteevne når han leker, går i trappen eller anstrenger seg på andre måter.

Fastlegen kan vanligvis fastslå om en bilyd er normal ved å lytte på hjertet. De ufarlige bilydene er gjerne lett å gjenkjenne. De er ganske svake, er kun hørbare i visse deler av hjerterytmen og barnet er normalt utviklet. Jeg tenker at fastlegen deres trolig er en samvittighetsfull og grundig doktor som har henvist gutten til nærmere undersøkelse for å få bekreftet at alt er i orden.