Å ta temperaturen under armen er ikke en sikker måte å måle feberen på.

Mange barn og voksne kvier seg for å måle temperaturen i baken. Et lettvint alternativ er å legge termometeret i armhulen og legge til en halv grad.

Forskere har vurdert denne metodens pålitelighet ved å gjennomgå resultatene av til sammen 20 vitenskapelige studier av til sammen 3201 barn.

Det viste seg at temperaturen i armhulen i gjennomsnitt var 0,25 grader lavere enn i baken hvis en målte med kvikksølvtermometer. Benyttet en derimot et elektronisk termometer måtte en i gjennomsnitt legge til 0,85 grader.

Hva slags termometer som brukes har således betydning for beregningen av temperaturen.

Et større problem var avviket mellom "tempen" under armen og i baken er ulikt fra barn til barn. Selv om den i gjennomsnitt er 0,85 lavere i armhulen enn i baken når man bruker elektronisk termometer, kan en ikke uten videre justere dette ved å legge 0,85 til målingen under armen.

I undersøkelsene hadde enkelte barn en temperatur i armhulen som kun var 0,19 grader lavere enn i baken. Andre barn hadde en vesentlig større forskjell. Den kunne være helt opp til 1,9 grader.

Det innebærer at 37 grader målt under armen med et elektronisk termometer kan tilsvare alt fra 37,2 til 38,9 i baken.

Febermåling i armhulen er derfor ikke særlig pålitelig. Det sikreste er å måle den i baken.

Kilde: British Medical Journal