Fem-ti prosent av alle barn i sju-tiårsalderen er så klossete at de har problemer med å mestre hverdagens utfordringer i skole, lek og idrett.

Tilstanden kalles gjerne for klossete motorikk eller developmental coordination disorder (DCD).

Normal utvikling av ferdigheter som å gå, løpe, hoppe, delta i lek, tegne, klippe og lese og skrive krever et stort antall repetisjoner. Klossete barna trenger ekstra mange for å lykkes.

Ofte skjer det motsatte. Når de opplever at de ikke mesterer fysiske utfordringer like godt som jevnaldrende velger de gjerne å trekke seg unna felles lek, eller de blir utelukket fra leken.

Noen blir mobbet fordi de er så klossete. Mangel på fysisk trening og svekket selvtillit forsterker problemene. Skoleprestasjonene er også dårligere enn gjennomsnittet.

Tilstanden er beslektet med hyperaktivitet, konsentrasjonsproblemer (ADHD og ADD) og lese- skrivevanskeligheter (dysleksi), men forekommer også uten disse vanskelighetene.

DCD er ti ganger vanligere blant gutter enn jenter.

Årsaken til problemene er ikke kjent, men det ser ut til at medfødte arvelige egenskaper og oppvekstvilkår er av betydning. Barn som ikke oppmuntres til og får anledning til å teste ut sine fysiske evner i trygge omgivelser er mer utsatt enn andre.

Dessverre vokser de ikke av seg vanskelighetene.

Lav selvtillitt og vegring for lek sammen med andre forsterker problemene. Når de ikke oppnår den kroppsbeherskelsen som er normal for alderen har de heller ikke det grunnlaget de trenger for å tilegne seg ferdighetene i det neste alderstrinnet.

Barna som er klossete trenger først og fremst trening sammen med andre barn, søsken, foreldre eller en fysioterapeut.

Hvis man ønsker en vurdering av barnet sitt eller bistand til trening, kan man kontakte den pedagogisk psykologiske tjenesten (PPT) i kommunen eller fastlegen.

Forskere har nylig undersøkt om tilskudd av omega-3 og omega-6 fettsyrer har gunstig effekt hos barn med DCD.

Tran inneholder omega-3 fettsyrer og i nattlysolje er det omega-6 fettsyrer. I en engelsk undersøkelse fikk 117 barn i alderen 5 til 12 år med DCD enten tilskudd med tran og nattlysolje eller et uvirksomt middel.

Barna som fikk tran og nattlysolje ble i løpet av tre måneder vesentlig bedre til å stave ord og lese. Ferdighetene i ballspill og lignende lek ble dessverre ikke bedre.

Kilde: Pediatrics 2005