Kan begynnende tenner gi høy feber hos spedbarn?

For barn under ett år kan ankomsten av tenner heve kroppstemperaturen noe. Undersøkelser viser imidlertid at kommende tenner ikke forårsaker høy feber.

En studie ved Cleveland Clinic, publisert i fagtidsskriftet Pediatrics i 2000, fulgte 125 barn fra de var fire måneder og til deres første bursdag. Forskerne kartla de ulike symptomene på tannframbrudd.

Vanlige tegn på begynnende tenner hos spedbarna, var at de:

- bet mer
- siklet mer
- begynte å klø i tannkjøttet
- fikk utslett i ansiktet
- mistet appetitten

Ingen av barna hadde høy feber – det vil si fra 40 grader eller oppover.

Studien ble senere understøttet av en annen undersøkelse, også publisert i Pediatrics, som fulgte seks måneder gamle barn til de var 30 måneder. Forskerne fant heller ikke denne gangen noe som tydet på at ankomst av tenner gir høy feber.

Feber hos spedbarn bør derfor ikke avskrives som et harmløst tegn på begynnende tenner. Ved feber bør foreldre eller andre ansvarspersoner først og fremst utelukke andre mulige årsaker til den økte kroppstemperaturen.

Kilde: The New York Times