Har virkelig eneggete tvillinger helt identiske gener?

Lenge har man trodd at eneggete tvillinger, som kommer fra den samme befruktede eggcellen, har helt identiske arvestoff.

Dette er ikke riktig, skal vi tro en undersøkelse publisert i fagtidsskriftet The American Journal of Human Genetics tidligere i år.

Ulikheter mellom tvillinger

At ytre miljøpåvirkninger kan føre til ulikheter blant eneggete (monozygote) tvillinger, er ikke noe nytt. I de senere år har man i tillegg funnet at forskjeller mellom tvillinger også kan skyldes såkalte epigenetiske faktorer.

Epigenetiske faktorer er kjemiske markører som fester seg til genene og avgjør hvordan de kommer til uttrykk. Markørene kan hemme eller ”slå av” enkelte gener, og gi økt innflytelse til andre. Dette kan føre til større eller mindre forskjeller mellom tvillinger, både fysiske og psykiske.

Eneggete tvillinger ble likevel regnet som identiske siden de epigenetiske markørene ikke endrer selve arvestoffet, men kun påvirker hvordan enkelte gener kommer til uttrykk.

Ikke-identisk DNA

I denne undersøkelsen gransket forskere ved University of Alabama at Birmingham, i samarbeid med svenske og nederlandske forskere, genene til ti eneggete tvillingpar.

Forskerne, som kun hadde regnet med å finne epigenetiske ulikheter, fikk seg en stor overraskelse da de fant forskjeller i selve DNAet.

Ulikhetene som ble identifisert er kjent som ”copy number variations” (CNVs), som innebærer at det finnes flere utgaver av ett gen. En DNA-sammensetning med ulike genutgaver vil dermed ikke gi identisk arvestoff.

CNVs ble oppdaget for noen år siden. Forskning tyder på at enkelte variasjoner har beskyttende effekt mot sykdommer, mens andre øker risikoen for ulike helseproblemer. Ved å studere eneggete tvillingpar, hvor den ene har en sykdom den andre ikke har, kan forskere lettere identifisere hvilke gener som er involvert.

Kilde:
The New York Times