De fleste er trolig enig i at lesing av bøker er bra for barna. En ny studie viser at også film kan ha de samme gode lærefordelene.

Barn bruker mer tid innendørs enn hva de gjorde før. Tv, pc og annen underholdning kommer ofte foran utendørsaktiviteter. På den annen side påpeker forskere at barn kan ha stort utbytte av å se den samme filmen flere ganger.

Ny læringsmetode

Professor Brian Finch, ved Massey University, mener at film kan ha store læremessige fordeler, slik som bøker har. Studien handler om å forsåt en film som en egen tekst. Gjennom film, kan man se hvilke deler av teksten barna forstår og hvilke deler de ikke forstår. Dette er teknikker som fint kan overføres til klasserommet, mener Finch.

Det er blitt gjort andre studier på hva barn lærer av å se film, men da har man ikke tatt barns motivasjon med i betraktningen. Finch ville derfor undersøke barns forhold til favorittfilmer.

Harry Potter er mest populær

Ut fra en spørreundersøkelse fant Finch ut at Harry Potter og mysteriekammeret var en stor favoritt. Blant 50 ni- og ti åringer, kom denne filmen blant topp tre, og ettersom den var omtrent like populær hos begge kjønn, ble den grunnlag for studien.

17 barn hadde sett filmen mer enn ti ganger, og ble med videre i undersøkelsen.

I første del av studien ble barna delt inn i par. Hvert par ble filmet mens de så Harry Potter-filmen hjemme hos et av barna. Noen av barna satt stille og rolig gjennom hele filmen, mens andre snakket ivrig sammen og gestikulerte til både skjerm og hverandre. Det interessante er at de ikke bare etterlignet karakterene, de levde seg også voldsomt inn i deres følelser, selv om dette ikke var noe som ble uttrykt tydelig på skjermen. Flere av barna skapte også sine egne dialoger mellom de ulike rollefigurene, og diktet videre historier om dem. Gjennom kommentarer forstod Finch at flere av barna kjente seg igjen i karakterene, og koblet det de så i filmen til egne personlige opplevelser.

Senere analyser viste at oppførselen (gestikulerende eller rolig) var uten betydning for barnas forståelse av filmen.

Oppfølgingstester

Videre i studien brukte Finch 40 stillbilder fra filmen. Barna fikk i oppgave å plukke ut de bildene som de mente er viktigst for filmens handlingsforløp.

Ved å se på hvilke bilder de valgte ut, og høre på diskusjonene dem imellom, kunne Finch tolke barnas forståelse av filmen. Han mener dette er en bedre og mer fruktbar måte for å finne ut hva de forstår, enn å stille dem vanskelige og abstrakte spørsmål.

Barna fikk også se noen 3-4 minutter lange klipp fra filmen. Finch fortalte barna at han kom til å stoppe filmen innimellom for å snakke om hva de så, men at også de kunne stoppe filmen hvis det var noe de ville snakke om.

I noen av gruppene ble ett klipp stoppet opptil 20 ganger. Det oppstod grundige diskusjoner om de ulike scenene, hva som faktisk skjedde, hva karakterene føler og hva de som seere føler. Med så stort engasjement tyder det på at dette er en god læringsteknikk, mener Finch.

God forståelse

Videre brukte Finch bilder av ulike objekter som var symboler for karakterer i filmen, for eksempel et sverd som symboliserte lojaliteten til Humlesnurr-familien. Flere av barna skjønte denne symbolikken og kunne forklare at objektene stod for noe annet.

Mange av barna forstod også fortellerteknikken i filmen, at den bygger seg opp mot et klimaks før den roer seg ned igjen til en konklusjon. Dette viser strukturell kunnskap, noe som er grunnleggende i både film og litteratur. På samme måte skjønte barna behovet for å ha slemme rollefigurer med i handlingen. De så ikke på karakterene som kun gode eller onde, men forstod at filmen trenger begge deler for at det skal bli spennende.

Kilder:

1. B. Finch, New Zealand children’s film viewing practices with a favorite feature film, Newsletter on children, youth & media in the world; nr.2

2. “Harry Potter films help kids learn”, Massey.ac.nz

3. “Favorittfilmer er lærerike”, Forskning.no