I de fleste klasserom er det totalforbud mot tyggegummi. Dette bør kanskje bli endret på, skal vi tro nye studiefunn.

Amerikanske forskere hevder at å tygge tyggegummi i mattetimene og mens man gjør lekser, kan forbedre karakterene.

Studien

108 elever fra fire matteklasser deltok i studien. 56 av dem var gutter, 52 var jenter. Alle var mellom 13 og 16 år. De ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene fikk gratis tyggegummi som de skulle bruke i timen, mens de gjorde lekser og under prøver. Elevene oppga at de brukte minst én strimle tyggegummi i 86 prosent av tiden de hadde matte på skolen, og i 36 prosent av tiden da de gjorde mattelekser. Elevene i den andre gruppen brukte ikke tyggegummi i det hele tatt.

Resultatet

En mattetest 14 uker senere viste at tyggegummi-gruppen hadde økt scorene med tre prosent sammenlignet med kontrollgruppen. Også da karakterene ble satt, så man at denne gruppen gjorde det bedre.

Selv om det er små variasjoner, har de stor betydning, påpeker Craig Johnson, professor ved Baylor College of Medicine, og leder av studien.

Reduserer stress – skjerper konsentrasjonen

Å tygge tyggegummi kan redusere stress og engstelse, samt virke oppkvikkende.

– Man antar at det er det reduserte stressnivået som fører til bedre konsentrasjon, sier Johnson.

Han vedgår at det trengs mer forskning. Han vil blant annet finne ut om tyggegummi har samme effekt i andre fag.

– Men dette er et spennende førstesteg, sier han.

Finansiert av tyggegummiselskap

Daniel Moran, ved Washington University, anser studiefunnene som sannsynlige, men er likevel ikke overbevist. Særlig siden forskningen ble finansiert av William Wrigley Jr. Co., som er et tyggegummiselskap.

Johnson og hans kolleger garanterer at selskapets økonomiske støtte ikke har påvirket studiens utforming eller utfall.

Gil Leveille, direktør ved Wrigleys forskningsinstitutt er oppspilt over studiens funn.

– For første gang har vi mulighet til å vise i en virkelig situasjon at elever gjør det bedre når de får lov til å tygge, sier han.

Selskapets forskningsinstitutt ble etablert etter tilbakemeldinger fra kunder som fortalte at tyggegummi hjalp dem å holde fokus. Gjennom forskning ønsket de å finne ut om det var hold i disse utsagnene.

Ingen klare bevis

Michael Posner, professor ved University of Oregon påpeker hvor vanskelig det er å evaluere slike studier. Man vet ikke sikkert at det var tyggegummien som påvirket elevene. Kanskje skilte tyggegummi-gruppen seg fra kontrollgruppen på andre ukjente punkter?

Og studien beviser ikke at det må være tyggegummi. Resultatet kunne muligens blitt det samme med en annen form for spising eller aktivitet.

– Det at elevene får gjøre noe som vanligvis ikke er lov, kan også spille en rolle, sier Posner.

Kilder:
1. ”Math+chewing gum=better grades?”, Webmd.com
2. “Chewing gum may raise math grades in teens”, Reuters.com