Noen barn er like hektet på dataspill som gamblere er på kortspill. Spillingen går utover både skolegang og sosiale relasjoner.

1178 personer mellom 8 og 18 år deltok i den amerikanske undersøkelsen. Deltagerne svarte på et spørreskjema på Internett.

Forskerne baserte spørsmålene på et elleve punkters-skjema som brukes for å kartlegge et sykelig behov for å spille.

Hvis en deltager hadde seks symptomer eller mer, ble han eller hun klassifisert som spilleavhengig.

Det som skiller disse spillere fra ”vanlige” spillere er at de:

- bruker nesten dobbelt så mye tid på å spille
- har større konsentrasjonsvansker på skolen
- spiller i stedet for å gjøre lekser
- får dårligere karakterer
- bruker data for å unnslippe problemer eller vonde følelser
- havner oftere i slåsskamper
- har omtrent dobbel så stor risiko for å få diagnosen attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
- dropper plikter i hjemmet for å spille
- bruker mye tid på å planlegge og tenke på spillingen

Samme problem som gamblere

8,5 prosent av deltagerne var så avhengige av dataspill at de ble regnet som spilleavhengige.

Deres forhold til dataspill kan sammenlignes med gambleres behov for kortspill og automater. Selve spillet er annerledes, men problemet er det samme.

Tegn på avhengighet

Douglas Gentile, ved Iowa State University og leder av undersøkelsen, kan ikke utpeke en spesiell risikogruppe. Funnene viser dog enkelte fellestrekk som kan tyde på avhengighet:

- barnet/ungdommen har et stort behov for å leke, og føler en sterk dragning mot dataen
- tapt interesse for skole, samt dårligere karakterer
- økt kjedsomhet ved andre aktiviteter
- unnlatelse av plikter
- stadige unnskyldninger for ikke å gjøre lekser
– Det er tydelig at dataspill har flere virkninger på brukerne enn hva produsentene hadde trodd. Spilleavhengighet kan påvirke mange aspekter av livet, sier Gentile.

Andre observasjoner

Studien viser også at:

- etter hvert som barna blir eldre spiller de sjeldnere, men i lengre økter
- gutter spiller både oftere og lengre enn jenter
- gutter har flere symptomer enn jenter

Trenger mer fokus

Ifølge Gentile er dette den første undersøkelsen som dokumenterer avhengighet av dataspill blant unge mennesker.

– Når man ser at nesten én av ti unge spillere har store problemer på grunn av spillingen, så kan vi konkludere med at det er et problem man bør fokusere mer på, sier Gentile.

Kilder:
1. ”Is your child addicted to video games?”, Webmd.com
2. D. Gentile, Pathological video-game use among youth ages 8 to 18: a national study, Psychological Science; vol. 20(5), pp. 594-602