At kjærlighet får oss til å føle oss vel, er vel ingen nyhet. Men visste du at det å være glad i noen faktisk er helsebringende?

Forskning viser at det blant annet reduserer stress, forsterker immunforsvaret og lindrer smerte. Selv om nyforelskelse er noe av det som bringer frem flest følelser for andre, er ikke denne form for kjærlighet den mest virkningsfulle; her kan effekten faktisk være motsatt. Å være nyforelsket kan være fantastisk, men det kan også være smertefullt til tider. Disse svingningene opp og ned er en typisk stresskilde.

Vil man høste de skikkelig gode helsefordelene fra sosiale forhold, trenger man en roligere og mer stabil form for kjærlighet. Det kan være en ektefelle, en kjæreste man har hatt i mange år, en nær venn eller foreldre. Poenget er å føle seg knyttet til andre mennesker og føle seg respektert og verdsatt.

Her er ti helsebringende effekter ekte kjærlighet kan føre til:

1. Færre legebesøk

Forskning viser at gifte mennesker går sjeldnere til legen og har i gjennomsnitt kortere sykehusopphold. Hvorfor det er slik, er det ingen som vet. Harry Reis, professor i psykologi, tror det er fordi at mennesker er sosiale vesener som er skapt for å være i grupper sammen med andre. Når det ikke skjer, så går det utover det biologiske systemet.

En annen teori er at mennesker som er i forhold, tar bedre vare på seg selv. Kanskje du har en kone som passer på at du spiser sunn og næringsrik mat? Eller en bestevenn som tar deg med på trening? Ivaretar man slike gode vaner over lengre tid, kan det bety mindre sykdom og færre legebesøk.

2. Mindre depresjon og rusmisbruk

Både kvinner og menn som er gifte er mindre deprimert, ifølge en rapport fra The Health and Human Services. Dette er kanskje ikke så rart når man tenker på at ensomhet er en av de vanligste årsakene til depresjon. Det som muligens er mer overraskende er at ekteskap også ser ut til å begrense alkohol- og narkotikamisbruk, særlig blant yngre mennesker.

3. Lavere blodtrykk

Ekteskap er også bra for blodtrykket. Dette kom frem i en studie der 204 gifte mennesker og 99 single ble undersøkt. Alle deltagerne gikk med en måler som registrerte blodtrykket deres døgnet rundt. I tillegg måtte de gifte deltagerne svare på spørsmål om ekteskapet deres.

Det viste seg at deltagerne som var i lykkelige ekteskap hadde det beste blodtrykket. Deretter fulgte de single, og til slutt deltagerne som levde i ulykkelige ekteskap. Det er med andre ord ikke ekteskap i seg selv som har den gode virkningen, men hva et godt ekteskap gir. Det betyr at samme effekt kan komme fra gode vennskap og familiebånd.

4. Mindre angst

Amerikanske forskere har sammenlignet nyforelskede par med par som har vært sammen i lang tid. Ved bruk av MRI-scanning av hjernene, så de både likheter og forskjeller i de to gruppene. Et felles trekk var at hos alle parene var det aktivitet i den delen av hjernen som knyttes til intens kjærlighet. Men det er forskjellene som er av størst interesse i dette tilfellet. Forskerne så blant annet at hos parene som hadde holdt sammen lenge var det mindre aktivitet i den delen av hjernen som produserer engstelse og angst.

5. Smertestillende effekt

Hos samme type par, i samme forskningsprosjekt, så forskerne også mer aktivitet i den delen av hjernen som holder smerte under kontroll. Dette funnet støttes av en annen undersøkelse fra Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Her ble over 127 000 voksne mennesker fulgt fra 1999 til 2002. Omtrent 60 prosent av dem var gift og ca 20 prosent hadde aldri vært gift. Deltagerne som var gift, klaget langt mindre over hodepine og ryggsmerter.

Også en tredje studie støtter denne teorien. Her testet forskerne elektrisk støt på 16 gifte kvinner. Kvinnene som holdt mannen sin i hånden da de fikk støtet, viste mindre respons i denne ”smertedelen” av hjernen. Jo lykkeligere ekteskapet er, desto bedre effekt.

6. Bedre stresstakling

På samme måte som man takler smerte bedre, gjør kjærlighet også stressfulle situasjoner enklere. Å miste jobben kan for eksempel være en nokså stresset affære. Hva skal man nå gjøre, hvor skal man få penger fra, hva vil folk si osv. er naturlige spørsmål som dukker opp. Å ha en som er glad i deg og som støtter deg, både psykisk, følelsesmessig og økonomisk vil gjøre situasjonen mye lettere.

7. Færre forkjølelser

Vi har nå sett at kjærlighet kan redusere stress, angst og depresjon, hvilket er svært bra for immunforsvaret. Forskning viser at mennesker som er positive og glade, har mindre fare for å bli syk av influensa- og forkjølelsesvirus enn mennesker som er deprimert, engstelig eller fiendtlige innstilt

8. Raskere heling

Kjærlighet påvirker ikke bare psyken og den emosjonelle delen av oss. Et nært forhold kan faktisk få fysiske sår til å gro raskere. I en studie ga forskerne 42 par mellom 22 og 77 år, blemmer for å studere helingsprosessen deres.

Det viste seg at hos deltakerne som var i et varmt og lykkelig ekteskap, grodde såret nesten dobbelt så fort, sammenlignet med de som var i kjøligere forhold.

9. Lever lengre

Flere forskere mener at gifte mennesker lever lengre enn single. I en åtte år lang studie, med data fra the National Health Interview Survey, så man at mennesker som aldri hadde vært gift hadde 58 prosent større sjanse for å dø.

Arthur Aron, også han professor i psykologi, tror at hjelp i praktiske problemer, delt økonomi og støtte fra barn, kan være årsaker til dette.

Reis har på den andre siden en mer emosjonell forklaring. Han tror at gifte folk lever lenger fordi de er sikret mot ensomhet og isolasjon.

10. Lykkeligere liv

Det er muligens en selvfølge at kjærlighet knyttes til glede. Men nå begynner også forskning å dokumentere denne linken. Studier viser at gode familiebånd betyr mer for lykke enn økonomisk inntekt.

Kilder:
1. ”10 surprising health benefits of love”, Webmd.com, 30. Januar 2009
2. R.G. Wood, B. Goesling, S. Avellar, The Effects of Marriage on Health: A Synthesis of Recent Research Evidence, U.S. Department of Health and Human Services (HHS), 19. Juni 2007
3. J. Holt-Lunstad, W. Birmingham, B.Q Jones, Is There Something Unique about Marriage? The Relative Impact of Marital Status, Relationship Quality, and Network Social Support on Ambulatory Blood Pressure and Mental Health, Annals of Behavioral Medicine, April 2008; vol. 35, nr.2, pp. 239-244
4. A. Aron, H. Fisher, D.J Mashek, et.al, Reward, Motivation, and Emotion Systems Associated With Early-Stage Intense Romantic Love, Journal of Neurophysiology, Juli 2005; vol. 94, pp. 327 – 337
5. C.A Schoenborn, Marital Status and Health: United States, 1999–2002, CDC, 15. Desember 2004, nr. 351
6. S. Cohen, C.M. Alper, W.J. Doyle, et.al, Positive Emotional Style Predicts Resistance to Illness After Experimental Exposure to Rhinovirus or Influenza A Virus, Psychosomatic Medicine, 2006; vol. 68, pp. 809-815
7. J.K Kiecolt-Glaser, T.J Loving, J. R Stowell, et. al, Hostile Marital Interactions, Proinflammatory Cytokine Production, and Wound Healing, Archives of General Psychiatry, 2005; vol. 62, pp. 1377-1384
8. R.J North, C.J Holahan, R.H Moos, et. al, Family support, family income, and happiness: A 10-year perspective, Journal of Family Psychology; vol 22(3), 2008, pp. 475-483.