Dette spørsmålet ble reist i en undersøkelse av 300 fjerde- og sjetteklassinger. Man vurderte fire ulike tilsynsordninger og sammenlignet selvfølelsen og utfoldelsesevnen til barna.

De ble enten passet av foreldrene, en annen voksen person i hjemmet, andre voksne utenfor hjemmet, søsken eller barna tok vare på seg selv uten tilsyn. Ganske overaskende fant man at de barna som ble passet av eldre søsken hadde vesentlig lavere selvfølelse enn de andre og følte seg mindre akseptert av jevnaldrende. Det var ingen forskjell i adferd, skole- eller sportsprestasjoner.

Eldre søsken kan utvilsomt være en støtte for de yngre i familien og er ofte omsorgsfulle barnepassere. Undersøkelsen tyder imidlertid på at de iblant kan være for dominerende og ikke alltid har den tålmodighet som mindreårige trenger.

Kilde: Pediatrics