Alle barn tester grensene innimellom. Da er det foreldrenes ansvar å vise hva som er rett og galt.

Ha klare regler

Barn vil neppe innrømme det selv, men sannheten er at de både trenger og forventer regler fra foreldrene. Pass på at barnet har oppfattet dem, slik at det ikke oppstår misforståelser. Er dere på et offentlig sted, så si rett ut at her er det ikke lov å løpe eller rope. Forklar gjerne hvorfor reglene er som de er.

Vis alvor

Like viktig som å gi regler, er det å være konsekvent med dem. Vis at du mener alvor. Hvis ikke er det bare tomme ord for barnet.

Det er noen områder, der det er ekstra greit å ha klare regler.

Hygiene: hendene skal man vaske etter å ha vært på toalettet, og at man skal pusse tennene hver dag.

Oppførsel: man skal ikke lyve, snakke stygt til eller slå andre.

Barnets sikkerhet: man skal ikke løpe i gater der det er biler, og man aldri skal leke med åpen ild.

Disse reglene skal følges, og er ikke gjenstand for diskusjon.

Rett og galt

I mange tilfeller vet barnet selv hva som er rett og hva som er galt. Men veiledning og oppfølging fra foreldre er likevel viktig.

Still spørsmål for å hjelpe barnet på riktig kurs, for eksempel ”er dette den beste måten å gjøre det på?”. Og så må foreldrene selvsagt gå frem som gode eksempler.

Ta en pause

Hvis en situasjon nærmer seg kokepunktet, kan det være lurt å ta en liten pause.

Det gir både barn og foreldre anledning til å rose seg ned, og minstemann får tid til å tenke over hva som har skjedd.

Ros god oppførsel

Man skal selvsagt reagere når barnet gjør noe galt. Han eller hun må forstå at visse handlinger er uakseptable.

Men like viktig som å kjefte, er det å gi ros når barnet gjør noe fint. Skryt er som regel mer effektivt enn straff. Og vær spesifikk når du gir ros, slik at barnet skjønner nøyaktig hva du sikter til.

Lev i nuet

Både ris og ros må gis i gjeldende øyeblikk. Å kjefte for noe som barnet gjorde sist uke, vil kun føre til forvirring.

Ikke ydmyk barnet

Aldri ydmyk barnet foran andre mennesker. Du bør for eksempel passe deg for å instruere barnet til å si unnskyld. Mest sannsynlig hører ikke barnet på deg engang. Han eller hun er trolig mer opptatt med å legge en hevnplan.

Vær forberedt

Du kan ikke kontrollere barnet følelser, men du kan forby ufin oppførsel. Hvis barnet skriker og slår når han eller hun blir sint, skal du rolig si at slik atferd tolereres ikke. Få barnet til å forstå at hyling sjelden nytter; at man kommer lengre med å velge en mer hyggelig væremåte.

Skal du på lang reise, for eksempel med fly, bør du ta med avledende utstyr, i tilfellet barnet får et raserianfall. Mat, drikke, leker og bøker fungerer bra til dette.

Kilde: Webmd.com