Sjalusi er en grunnleggende følelse i oss alle, og er ikke spesielt for barn. De aller fleste av oss har kjent på sjalusien og vet at den kan føles både vond og vanskelig.

Sjalusie henger ofte sammen med utrygghet, og dukker opp når noe i omgivelsene våre forandres på en slik måte at vi føler vi står i fare for å miste noen vi er glade i, eller at noen skal ta vår plass. Sjalusien kan ofte knyttes til en spesiell person, eller personer, som har noe vi selv gjerne skulle hatt.

For barn dukker gjerne disse følelsene opp når ett nytt familiemedlem melder sin ankomst og det eldste barnet må dele mors og fars oppmerksomhet på flere barn. Dette kan gjøre barnet usikkert og få det til å lure på om mamma og pappa ikke er like glad i dem som før.

Ofte vil større barn reagere med en tilbakegang i utviklingen når en ny baby kommer i hus. Barn som har vært tørre begynner kanskje å tisse på seg igjen, og de som tidligere har snakket godt, kan begynne å snakke babyspråk. Alt handler om oppmerksomhet og det å bli sett av foreldrene.

NÅR BABYEN KOMMER HJEM

Det er vanlig å overøse babyen med gaver, beundring og oppmerksomhet. Dette kan oppleves som urettferdig og leit for storebror, som ellers er vant til å få all oppmerksomheten og som ofte knytter det å få gaver til kjærlighet. Babyen vil uansett ikke forstå eller sette pris på alt oppstyret rundt dens person. Oppmuntre i stedet besøkende til å gjøre litt ekstra stas på storebror. Kanskje han også kan få en liten gave?

INVOLVER BARNET

Det kan hjelpe på sjalusien om man tar barnet med på forberedelsene allerede før lillesøster eller lillebror ankommer. Snakk om babyen, la barnet være med på å innrede det nye barnerommet, gjør tittelen ”storebror” eller ”storesøster” gjev og viktig. Når babyen er kommet i hus, kan storebror/-søster bli mors og fars allierte og hjelpe til med å hente bleier, være med på bading, trille vogna og andre små oppgaver. Forklar storebror at babyen trenger mye hjelp, og snakk om da storebror selv var liten. Slik drar du barnet med inn i den nye situasjonen og relaterer den til ham selv.

AKSEPTER BARNETS FØLELSER

Vær klar på at det ikke er lov å slå, sparke, bite eller på annen måte skade verken babyen eller foreldrene, men gi samtidig barnet lov til å bli sint og lei seg. Dersom mamma og pappa bare reagerer på barnets ”dårlige” oppførsel og ikke ser og anerkjenner følelsene bak, kan barnet føle seg enda mer misforstått og alene.

Barnets alder spiller også en rolle for hvordan han eller hun vil reagere på å få søsken. Ofte vil barn uten utviklet språk reagere sterkere enn større barn, rett og slett fordi de ikke klarer å uttrykke følelsene sine på andre måter enn ved sin fysiske adferd. Barn som allerede har søsken å alliere seg med, vil også lettere takle ankomsten til yngre søsken.

BEHOLD RUTINENE

Selv om det er kommet et nytt barn i hus, og mamma kanskje er hjemme i permisjon, er det lurt å forsøke å opprettholde de allerede innarbeidete rutinene som eldstemann er vant til. Legg heller ikke andre forandringer som flytting eller pottetrening til de første månedene etter at babyen har kommet hjem. Storebror har mer enn nok med å forholde seg til den nye familiesituasjonen.

Det er gjerne mor som får hovedansvaret for den nye babyen, og dermed kan de større barna oppleve at mor forsvinner ut av bildet en periode. Det er et vanlig råd at far skal ta seg ekstra av de store barna i denne perioden, men mor bør også gjøre en innsats for å være til stede for de eldre barna, sier psykolog Knut Halfdan Svendsen , kjent fra tv-serien I de beste familier.

– Det er fint at far trår til for storebror eller storesøster. Men jeg mener det er viktig at også mor forsøker å prioritere det eldste barnet.

BEHANDLE BARNA SOM INDIVIDER

Man kan ikke behandle barn som er ulike i alder helt likt. Forskjellige aldere stiller forskjellige krav til oppførsel. Det er foreldrenes oppgave å forklare dette for barna når de klager over at noe er ”urettferdig”.

Pass også på at barna ikke blir hverandres belastning, ikke krev eller forvent at større barn til enhver tid skal ta med seg småsøsken på alt de gjør.

Sørg for at hvert barn blir sett og anerkjent og får tilstrekkelig alenetid – både helt for seg selv, og med hver av foreldrene. Lytt til barna og ta aldri side i en krangel mellom søsken. Det spiller ingen rolle hvem som begynte.

Du kan oppmuntre til bedre samspill mellom søsken ved å legge opp til aktiviteter som stiller krav til samarbeid i stedet for konkurranse. Baking eller matlaging kan være en fin aktivitet. Det samme kan skattejakt og rebuser være. Slike leker egner seg godt utendørs!

Kilder:
http://www.klikk.no/foreldre/foreldrerollen/article397283.ece
http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/livsstil/soskensjalusi-26556.html
http://www.babyverden.no/Tema/Temakategorier/Sosken/Sjalusi/Soskensjalusi/