I forhold, der en av partene er kronisk syk, er det gjerne mer konflikter og stress, viser undersøkelser. Sjansen er dermed større for at det ender med brudd.

Den syke har gjerne et behov for å fortelle om smertene, og om hvordan sykdommen påvirker ham eller henne. Videre trenger man gjerne hjelp til mange praktiske gjøremål, som for eksempel å ta på seg skoene, dusje og å lage mat. I tillegg må den friske parten ofte gjøre mer arbeid i hjemmet, da den syke ikke klarer å utføre sin del.

For en frisk person kan det være vanskelig å forestille seg hvordan det er å ha en sykdom som for eksempel fibromyalgi, multippel sklerose, depresjon eller kronisk utmatthet. Det er ikke uvanlig at man stiller spørsmålstegn ved hvor syk den andre egentlig er. Har han virkelig så vondt eller så stor funksjonssvikt?

På den andre siden, føler gjerne den syke parten seg oversett. Han eller hun ønsker mer støtte og omsorg fra partneren.

Med slike motstridende holdninger kan det fort bli trøbbel i paradis. Her er noen tips til hva dere bør gjøre:

1. Stå sammen

Begge to bør lære mest mulig om sykdommen – ikke kun den som fysisk er rammet. Kunnskap er grunnleggende for å forstå hva den andre gjennomgår.

Les dere opp og gå sammen til legen. Det kan være en fordel for den friske å høre informasjonen gitt fra legen selv, ikke kun gjenfortalt av partner. Dette er dessuten en fin mulighet til å stille spørsmål. Å gå sammen som et par og dele denne erfaringen kan faktisk styrke forholdet. Den syke føler seg mindre alene om situasjonen.

2. Tanker om sykdommen

Studier viser at syke mennesker som forventer mye støtte fra partner, ofte tenker at situasjonen de befinner seg i, deres helse eller sykdommen de lider av er verre eller mer alvorlig enn den faktisk er. Katastrofetankegang (engelsk: catastrophizing) er uheldig fordi det gjerne forsterker vedkommendes opplevelse av smerte samt fører til økt stress og depresjon. I tillegg svekkes ofte evnen til å formidle sine behov for hjelp på en konstruktiv måte. Det gjør at den syke derfor får mindre hjelp han eller hun ønsker og trenger.

3. Kommunikasjon

Å snakke åpent sammen er viktig i alle forhold, men særlig dersom en er syk. Vær tydelig på hva du vil. Noen ganger ønsker man kun omsorg fra partner, ikke at han eller hun skal lage mat eller ordne fotbad. Si det rett ut: ”jeg har bare lyst til å prate litt”.

Kommunikasjonen skal selvsagt gå begge veier. Den friske kan også ha behov for å lufte sitt hjerte. Det kan være veldig vanskelig å stå på sidelinjen, og se at den man elsker har det vondt.

Husk på kroppsspråket. Kommunikasjon er mer enn hva som blir sagt muntlig.

Andre tips:

- Merker dere at forholdet begynner å skrante, bør dere gjøre noe med det med en gang. Ta opp problemet og snakk åpent om det.
- Hvis man sliter med å finne ut av vanskeligheten sammen, kan en samlivsterapeut ofte være til hjelp.

Kilde: Health.com