Hvem ønsker vel ikke et lykkeligere liv? Her er 11 tips som kan hjelpe deg på vei.

1. Still realistiske krav til deg selv

Undersøkelser fra 70-tallet viser at flere kvinner enn menn anså seg selv som lykkelige. I dag er det omvendt. Én av grunnene til dette kan være at flere kvinner nå har to jobber: de har en lønnet fulltidsjobb, i tillegg til at må ta vare på hus og hjem.

Mange kvinner setter store krav til seg selv. De skal være dyktig på jobben, en kjærlig kone, en god mor og en morsom venninne. Det er positivt å sette seg mål og stille krav til seg selv, men det må være innenfor rimelighetens grenser. Ingen klarer alt.

Det er heller ingen som er glade hele tiden. Det er lov å ha dårlige dager. Ironisk nok kan det være en fordel, for da setter man ekstra stor pris på de gode dagene og alle de positive hendelsene.

2. Balanser tiden

Livet må bestå av mer enn jobb og plikter. Dersom man aldri unner seg tid til å gjøre akkurat det man vil, står man i fare for å bli utbrent og nedstemt. Det er derfor viktig å finne en balanse mellom jobb og fritid; mellom ting man må gjøre og ting man gjør kun fordi man har lyst.

3. Lykke kan ikke kjøpes

Man må selvsagt ha nok penger til å klare seg. Og å kjøpe seg noe fint en gang i blant, kan gjøre underverker for humøret. Men å tro at lykke avhenger av penger eller materielle goder, er en illusjon.

En amerikansk studie viser at mennesker som stadig jakter på mer kapital, er mindre fornøyd med sine vennskap, med jobben, helsen og familien sin sammenlignet med de som er mindre materialistiske.

4. Skaff deg en hobby

I en studie ved University of Missouri fulgte forskere mer enn 100 personer som opplevde forandring i livet sitt. Det var enten endring i omgivelser (som for eksempel å kjøpe et nytt hus) eller i aktiviteter (som å få seg en ny hobby). Da forskerne kontaktet dem noen måneder senere fant de at sistenevnte gruppe var mer fornøyd med tilværelsen sin enn de som hadde forandret omgivelsene.

En mulig grunn til dette er at forandring i omgivelser ofte er en én-gangs hendelse. Deretter glir det over til å bli normalt; det er ikke noe man lenger tenker over. En hobby derimot, er underholdende og givende i seg selv.

Hold derfor dine interesser ved like. Bruk tid på aktiviteter som gir deg glede, og vær åpen for nye impulser.

5. Vær takknemlig

Sett pris på alt det gode du har i livet ditt, enten det er familien, en givende jobb eller solskinn etter flere dager med regn.

Noen ganger kan det være vanskelig å legge merke til de små gledene i hverdagen. Før gjerne en takknemlighetsdagbok der du skriver ned fem fine ting fra dagen som har vært. Da blir du nødt til å innta en positiv innstilling. Studier viser at mennesker som skriver ned alt de er glade for, opplever mer lykke, har færre bekymringer og sover bedre.

Husk også å si takk. Vis at du er takknemlig.

6. Delt glede er dobbel glede

Flere studier har vist at ekteskap gjør oss gladere. I en amerikansk spørreundersøkelse med 3500 deltagere, oppga 42 prosent av de som var gift at de var lykkelige. Kun 19 prosent blant de single kunne si det samme.

Det er ikke bare en ektefelle som kan gjøre deg lykkelig. Det viktigste er at man har nære relasjoner, enten det er ektefelle/kjæreste, venn eller familie.

Plei derfor alle forhold som er viktige for deg. Bruk tid på å være sammen med dem du er glad i.

7. Hjelp andre

Når man hjelper andre føler man seg nyttig og viktig. Det gjør også at man glemmer sine egne problemer for en stund.

Gode gjerninger har faktisk en fysisk effekt, viser studie. Deltagerne ble koblet til en maskin som registrerte aktiviteten i hjernen. De ble så spurt om de ville gi donasjoner til veldedige formål. Hos de som svarte ja, registrerte forskerne økt aktivitet i den delen av hjernen blir stimulert ved ros og belønning.

Det trenger ikke nødvendigvis å være store gester. Å ta inn posten til naboen, hjelpe den gamle kvinnen over gaten eller å holde døren åpen for nestemann har også en effekt.

8. Begrens mulighetene

Å ha for mange valg er ikke alltid positivt, viser undersøkelser. I en studie der deltagere skulle søke jobb, så man at de som tok det første fristende tilbudet var mer tilfreds enn de som stadig jaktet etter et bedre tilbud.

For mange valg kan lede til stress og engstelse. Lær å akseptere muligheter som er gode nok.

9. Vis glede

Å vise at du er i godt humør kan faktisk gjøre deg enda gladere. Undersøkelser viser at mennesker som uttrykker glede, for eksempel når de ser en morsom film, er mer fornøyd med tilværelsen enn de som holder følelsene inne. Smil, le og dans når du er glad.

10. Tilgi

Å gi tilgivelse har flere helsemessige fordeler. Det kan blant annet:

- Motvirke depresjon
- Minske følelsen av maktløshet - Forberede deg på fremtidige hendelser der du kan bli såret.

Å tilgi andre er ofte lettere sagt enn gjort. Prøv å fokusere på alle de positive sidene ved personen som såret deg. Husk også at det kan være mange grunner til at han eller hun gjorde akkurat dette – det var ikke nødvendigvis for å gjøre deg vondt. Synes du fortsatt at det er vanskelig, bør du tenke at du først og fremst gjør det for deg selv. Tilgivelsen er en gave til deg, ikke til syndebukken.

11. Tenk positivt

Prøv å gjøre det beste ut av enhver situasjon. I stedet for å ergre deg over den lange, kalde vinteren, bør du tenke på alt det morsomme du kan gjøre nå. Enten det er å gå på ski, sitte inne med en kopp kakao eller å varme deg foran peisen. Før tankene over til det positive, og gled deg til våren – for den vil garantert komme.

Andre tips:

- Hold deg frisk. Spis sunn og næringsrik mat og tren regelmessig.
- Kjøp blomster. En studie fra Harvard Medical School viser at vi føler oss mer avslappet og optimistiske etter å ha hatt blomster rundtoss i noen dager.

- Belønn deg selv etter vel utført arbeid. Den siste innspurten er svært viktig for hvordan vi husker en hendelse.
- Planlegg noe morsomt. Å ha noe å se frem til kan løfte humøret på grå dager.
- Mediter. Undersøkelser utført av munker viser at meditasjon kan gi en sterkere følelse av tilfredshet.
- Få nok søvn. Det er individuelt hvor mange timer man trenger, men de fleste bør ha 7-8 timer hver natt. Bruk også litt tid på å slappe av før du legger deg. Ro deg ned med en god bok eller varmt fotbad.

Kilde: Webmd.com