Stadig flere barn vokser opp med foreldre som er homofile. Enten er den ene av foreldrene homofil og bryter ut av ekteskapet for å danne par med sin nye partner, eller barn fødes inn i homoseksuelle forhold. Hva har dette å si for barna – om noe? Er seksuell legning en pekepinn på hvor egnet en person er som forelder? Vil barnet lide under manglende rollemodeller i oppveksten ved å ha to foreldre av samme kjønn?

VANLIGE MYTER OG ANTAKELSER

Det finnes noen vedtatte ”sannheter” om barn som vokser opp med homofile foreldre. Det heter seg blant annet at disse barna tenderer til selv å utvikle homoseksuelle preferanser. Andre hevder at homoseksuelle foreldre gjør barna forvirret med hensyn til egen kjønnsidentitet. Videre bekymrer mange seg over at barn med homofile foreldre vil bli utsatt for mobbing.

Det foreligger ingen studier som viser at barn av homofile foreldre blir homoseksuelle, kjønnsforvirret eller mer mobbet enn andre barn. Forskning viser at disse barna i svært liten grad blir påvirket av foreldrenes seksuelle legning.

BARNAS ALDER SPILLER INN PÅ HVORDAN DE REAGERER NÅR DE FÅR VITE

Å få vite at far er homoseksuell etter å ha levd i en ”normal” familiekonstellasjon i mange år, vil naturligvis komme som et sjokk på barna. I en slik situasjon vil barnet måtte takle både selve oppbruddssituasjonen, den følgende skilsmissen, fars nye partner og det faktum at denne partneren er mann. Det kan være vanskelig å askeptere. Hvordan barnet takler en slik situasjon kommer mye an på barnets alder. Jo yngre barna er, desto lettere er det for dem å godta. Barn i førskolealder har ingen fordommer om hvilke familiekonstellasjoner som er ”naturlige” og ”unaturlige”.

Barn i tenårene er mer oppmerksomme på normene, og har hørt mye om homofili. De er opptatte av hva de andre vil si, og redde for negative reaksjoner. De blir usikre på hvor mye de skal fortelle til hvem, og forsøker gjerne å holde legningen til mor eller far skjult.

Andres fordommer og meninger om at barn tar skade av å vokse opp med homoseksuelle foreldre er således det største problemet for barna. Voksne heteroseksuelle har også en tendens til å påvirke sine egne barn, slik at disse preges av forestillinger om at det er feil eller ugunstig å vokse opp med homoseksuelle foreldre.

Mange barn er stolte av mor eller far som tør å stå frem med sin legning, og kommer ut av omveltningen som reflekterte og lite fordomsfulle personer.

Barn som er gamle nok til å være oppmerksomme på andre menneskers fordommer, kan imidlertid være redde for at mor/far og den nye kjæresten skal bli utsatt for reaksjoner fra andre.

RELASJONER VIKTIGERE ENN SEKSUELL LEGNING

Størstedelen av barns negative erfaringer går på det relasjonelle og ikke seksuell legning. De kommer kanskje ikke overens med den nye kjæresten, eller de har problemer i forholdet til en av foreldrene.

Det er få forskjeller mellom barn som vokser opp med heteroseksuelle foreldre og homoseksuelle foreldre. Homofile foreldre praktiserer som oftest mors- og farsrollen på samme måte som heterofile fedre og mødre gjør.

Kilder:
http://kilden.forskningsradet.no/c36582/artikkel/vis.html?tid=24111
http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=24280
http://www.dagbladet.no/dinside/2001/08/29/278206.html
http://www.reform.no/index.cfm?kat_id=17&subkat_id=99&subsubkat_id=70