Danske forskere har nylig beregnet den forventete levetiden blant dagens barn.

Forskerne analyserte tall fra over 30 vestlige land, deriblant Frankrike, Tyskland, England og Italia, Canada og USA. Levetiden i disse landene har gradvis økt de siste to hundre årene, og økningen ser ikke ut til å avta. Forskerne mener at flertallet av barna som vokser opp nå derfor kan regne med å leve til de fyller 100 år.

God helse

I studien blir det påpekt at den lange levetiden vil kunne øke befolkningens behov for pleie- og omsorgstjenester. På den annen side viser forskning at vi holder oss friske en stadig større andel av våre liv. Man forventer i tillegg at medisinske og tekniske framskritt vil føre til at flere eldre blir selvhjulpne.

Pensjonsproblem

- Likevel er økte helseutgifter ved økende levealder kun småpenger sammenliknet med de økte pensjonsutgiftene, sier professor Tor Inge Romøren ved Senter for omsorgsforskning, Østlandet til Tidsskrift for Den norske legeforening.

For få barn

De danske forskerne mener derfor at pensjonsalderen etter hvert bør økes. Et alternativ er å legge til rette for en familiepolitikk som gjør at foreldre velger å få flere barn.

- Eldrebølgen blir først og fremst et problem fordi store fødselskull med økende levealder etterlater seg altfor få barn, barnebarn – og etter hvert oldebarn, sier Romøren.

Kilder:
Lancet
Tidsskrift for Den norske legeforening