Vet du hvor mye tid barna dine bruker på nettet, og hva de gjør der? En undersøkelse viser at norske foreldre har liten oversikt over barnas nettbruk, og har vanskeligheter med å forstå internetts rolle som sosial arena og informasjonskilde.

ANDRE UTFORDRINGER

Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo forsker på barn og unges bruk av internett. Hun utfordrer det gjengse synet på barn og unge som passive ofre på internett. Politikere og media fokuserer på at barn må beskyttes mot mobbing og utnytting på internett, mens ingen oppmerksomhet blir rettet mot barnas egen rolle i sosiale kontekster på internett, eller hvordan barns verdisyn kan bli påvirket, sier hun.

BARNS AKTIVE NETTBRUK

Barn er ikke passive mottakere av informasjon på nettet. De er i aller høyeste grad aktive deltakere som blant annet handler med mobiltelefoner – ofte uten foreldrenes tillatelse. Staksrud påpeker også at barn ofte selv oppsøker risikable situasjoner, og dermed kan føle skyld dersom det hele går litt for langt og blir ubehagelig eller farlig. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig for barnet å be om hjelp.

SAMME GAMLE AKTIVITETER, NY INNPAKNING

Finn ut hva barnet bruker tid på, og hva det innebærer. Tid på internett er ikke automatisk tid sløst bort, og tenk også på at det er det lett å ha flere baller i luften på nettet. Barnet kan godt lete frem informasjon til stilen om andre verdenskrig samtidig som han chatter med en venn. Og dataspill kan også være en sosial aktivitet, selv om barna som spiller ikke sitter i samme rom (eller samme land).

DELTAKELSE, IKKE OVERVÅK

Den beste måten å få oversikt på, er å delta i barnets aktiviteter og sette deg inn i hva aktivitetene går ut på. Hvordan fungerer Facebook? Hva er egentlig World of Warcraft? Og msn? Dersom du vet hva barnet ditt gjør på nettet, er det enklere å sette seg inn i eventuelle farer og utfordringer.

Vær forsiktig med å overvåke barnet ditt. Med mindre du har god grunn til å mistenke at barnet ditt blir plaget eller selv plager noen, bør du ikke gå bak barnets rygg og lese personlige meldinger eller sjekke internettloggen, og selv da er kommunikasjon og åpenhet å foretrekke.

– Opplever barna mangel på respekt, kan du miste kontakten med dem, advarer Tore Tennøe, direktør i Teknokogirådet. – Vi må hjelpe dem med å utvikle skjønn for hva de foretar seg med nett og mobil, og hva som er god oppførsel overfor andre, sier han.

Det er mulig å legge inn sperringer på nettsider du ikke ønsker barnet skal ha tilgang til, men dersom du gjør det bør du være nokså liberal. Ikke sperr sider barnet har glede av bare fordi du ikke liker dem. Enkelte nettsider og nettsamfunn er en viktig del av barn og ungdoms sosiale omgang, og barn som ikke deltar kan risikere å bli sosialt isolert, sier Staksrud.

Langt viktigere er det å snakke med barna om nettvett og hvorfor det er viktig å være forsiktig med personlige opplysninger på nettet. Oppfordre til positiv nettbruk, og prat åpent med barna om nettets utfordringer, hvilke vanskelige situasjoner som kan oppstå, og hvordan slike situasjoner skal håndteres. Da legger du til rette for at barnet vil komme til deg dersom det opplever noe ubehagelig.

NETTVETTREGLENE:

• Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing
• Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder
• Lag et passord som er vanskelig å gjette. Passordet ditt er privat
• Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver
• Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted
• Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet
• Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Meld til politiet på www.tips.kripos.no om alvorlige saker. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett

Kilder:
forskning.no
nettvett.reddbarna.no
tips.kripos.no
datatilsynet.no/templates

/Page____2678.aspx