Å lære å dele er viktig for barns sosiale utvikling. Barn som deler og er empatiske blir bedre likt enn andre barn. Dermed får barna det morsommere i skolen og barnehagen og utvikler bedre sosiale evner.


- Barn som vet hvordan de skal te seg greier seg lettere i verden enn de som bryter normene, sier Elisabeth Backe- Hansen, forskningsleder for seksjon barn, ungdom og familie ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

IKKE NATURLIG Å DELE

Barn har ikke en godt utviklet oppfatning av mitt og ditt før de er nærmere tre år gamle. Deres rettferdighetssans er godt utviklet, men med en egosentrisk vinkling. Der vi voksne mener det er riktig å dele en leke 50-50, vil barnet helst dele 90-10. ”Alle disse til meg, denne ene lille leken til deg”. Det synes godt dersom vi spør en toåring om å få smake på maten hans. Han vil ofte tilby en smule – og være riktig fornøyd med det. Man ser også ofte at barn tilbyr andre å se på en leke, for så å ta den tilbake. Denne typen ”nestendeling” er et forstadium til å dele, og adferden bør roses.

IKKE TVING BARNET

Barnet er ikke slemt eller egoistisk når det ikke vil dele – det er rett og slett barns naturlige adferd. Å lære å dele er en prosess som tar flere år, så ta et skritt om gangen og ikke straff barnet når han ikke deler slik du ønsker. Han oppfører seg bare slik alderen tilsier.

Voksne bør vise forståelse for barnets forutsetninger når de går inn for å løse en delesituasjon. Respekter barnets behov for å ha leken for seg selv, men forklar at det snart er noen annens tur til å leke med den. Ros barnet når han deler fint. Dersom barnet blir tvunget til å gi fra seg en leke, vil barnet erfare at hans følelser ikke tas på alvor, og at hans behov ikke er like viktige som det andre barnets. Det kan føre til at barnet i fremtiden beskytter sine egne leker enda mer, i stedet for å dele slik vi ønsker.

HVA ER Å DELE?

Å dele er en frivillig handling som innebærer at man gir fra seg en gjenstand slik at andre kan bruke den. Barn som tvinges til å gi fra seg en leke, lærer dermed ikke den viktige egenskapen å dele. I stedet opplever de at de gir fra seg noe som var deres, at de har tapt leken til et annet barn. Barn bør kunne leke i fred uten frykt for at et annet barn når som helst kan komme og ta leken fra ham – med støtte fra den voksne.

Dersom et barn er midt i et stort byggeprosjekt, er det ikke rettferdig å tvinge ham til å avslutte leken bare fordi et annet barn vil ha resten av klossene. Dersom barnet ikke ønsker å involvere det nye barnet i leken, kan man forklare nykommeren at klossene nå er opptatt, men at hun kan leke med klossene når de er ledige igjen. Sett en tidsfrist på det slik at barnet med klossene ikke kan bygge hele dagen. Avled nykommeren med annen lek frem til klossene er ledige.

VÆR GODE FORBILDER

Barn kopierer adferd de ser, så sørg for å være gode forbilder også når det gjelder deling. Gjør et poeng av å dele hjemme. Tilby barnet å dele maten du spiser eller sammen å lese en bok, bygge en togbane eller gjør andre aktiviteter med barnet som krever samarbeid og deling.

Vær oppmerksom på når barnet deler leker slik du ønsker han skal gjøre, og ros barnet for oppførselen. Ros og snakk positivt om barnet til en tredjeperson mens barnet overhører deg, barnet vil legge merke til den positive omtalen og ønske å leve opp til rosen.

OPPSUMMERING

Barn kan ikke tvinges til å lære å dele. Å dele er unaturlig for barn og er en egenskap det tar mange år å lære seg. Voksne må oppfordre til og rose deling men også tillate barna å oppføre seg slik alderen tilsier. Vær empatisk i delekonflikter – ikke automatisk støtt nykommeren.

TIPS

• Gjør forberedelser før lekestunder med andre barn. La barna legge bort noen leker de er ekstra redde for, slik at man slipper krangling om akkurat disse gjenstandene.

• Vær tydelig. Forklar barnet at ”å dele” ikke betyr at barnet mister leken, men at han får den tilbake senere. Forklar at barna skal bytte på, og vente på tur.

• Påpek deling i dagliglivet. Gjør barnet oppmerksom på andre som deler.

Kilder:

Webmd.com

klikk.no

babycenter.com

earlychildhoodnews.com

supernanny.com