Siden 70-tallet har norske kvinners alder ved første fødsel steget jevnt og trutt.

I 2005 var gjennomsnittsalderen 28 år, men siden har trenden snudd og alderen er på vei ned igjen. Dette er en gledelig utvikling, sier professor Rolf Skjærven ved Avdeling for medisinsk fødselsregister i Bergen til Klikk.no. – Hadde alderen bare fortsatt å stige, ville det til slutt knapt blitt født noen barn i Norge, mener han.

Mange kvinner venter med å få barn til de er ferdige med studier og er i et fast, trygt forhold hvor de økonomiske rammene er gode og stabile. Ettersom studietiden for mange stadig blir lengre, betyr dette at alderen for førstegangsfødende holder seg på et nokså høyt nivå.

v Hvilke ulemper – og fordeler – er det ved å få barn i godt voksen alder?

HØY ALDER – ØKT HELSEFARE

Rent biologisk er det mest gunstig for kvinner å få barn rundt tjueårsalderen. Da er kroppen ung og sterk og best rustet til å bære barnet frem.

Jo eldre kvinnen er når hun blir gravid, jo større er risikoen for komplikasjoner i svangerskapet. Når hun nærmer seg 30 år, er faren for svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, dødfødsler, lav fødselsvekt, prematurfødsel og misdannelser større enn om hun var i begynnelsen av tjueårene.

Likevel sier både Skjærven og jordmor Tove Nordahl ved klinikken Meg og Magen at 25 år er en god alder for å føde barn. Da er mange ferdige med utdannelsen og er i et fast forhold. Rent psykisk skal det være best å bli mor rundt trettiårsalderen, i følge professor og jordmor Ulla Waldenström ved det Karolinska Institutet i Sverige og ved Universitetet i Bergen. Hun mener at personligheten stabiliserer seg rundt 30 år, og at de fleste ved den alderen har slått seg til ro med seg selv.

ETTER 30 år

35 år er en slags milepæl når man snakker om svangerskap og kvinners fruktbarhet. Etter 30 år begynner fruktbarheten å minske, og ved 38 år avtar den kraftig. I tillegg øker risikoen for komplikasjoner ytterligere. Forekomsten av svangerskapsdiabetes er to til tre ganger høyere hos kvinner over 35 enn hos yngre kvinner, og risikoen for spontanabort er cirka 18 prosent.

v Ved fylte 38 år, får norske kvinner tilbud om fostervannsprøve for å oppdage eventuelle kromosomavvik (Downs syndrom).

GODT VOKSNE MØDRE IKKE NOE NYTT

Det å bli mor i voksen alder er ikke noe nytt her i landet. Statistikken viser at ekteskapsalderen omkring annen verdenskrig lå rundt 26 år for kvinner og 28-29 år for menn. Ettersom det var vanlig å få det første barnet enten samme år som bryllupet eller 1-2 år senere var kvinnene ved første fødsel ofte i slutten av 20-årene.

ELDRE MØDRE ER SUNNERE OG LEVER LENGRE

Førstegangsfødende over 40 viser seg å være mer helsebevisste enn sine yngre medsøstre. Med økende alder blir mange kvinner mer opptatt av å spise sunt og holde seg i form.

Studier antyder også at kvinner som fikk barn etter fylte 40 år har en tendens til å leve lenger. Det er altså ikke slik at sene barnefødsler tærer på kvinnens helse. Snarere ser det ut til at naturen kompenserer for kvinnens sene fødsel ved å forlenge levealderen hennes og derved det antall år hun får følge sine barn gjennom livet.

ELDRE FORELDRE HAR RAST FRA SEG

Å være ferdig utdannet og ha en stabil inntekt veier tungt når par velger å få barn. Undersøkelser viser også at god økonomi er gunstig for barns utvikling. Fravær av pengeproblemer gir også mulighet for å velge fleksible løsninger for foreldrene, som for eksempel å ta ulønnet permisjon og å være hjemme med barnet utover permisjonstiden.

Det å ”rase fra seg” er også et argument som ofte dukker opp når folk velger å vente. Å bruke tjueårene på å feste, reise og dyrke hobbyer uten å behøve å tenke på andre enn seg selv, kan gjøre både menn og kvinner mer innstilt på familieliv senere i livet uten at de føler at de forsaker noe for barnets skyld. Erfaringer fra et levd liv kommer også godt med når man skal oppdra barn.

HVA MED MANNEN?

Det er ikke bare kvinnens alder som påvirker fruktbarhet og helse. Mannens alder er i høyeste grad også signifikant, og hans fruktbarhet synker etter 40 år samtidig som risikoen for schizofreni og komplikasjoner for barnet øker.

OPPSUMMERING

Det er både fordeler og ulemper ved en sen graviditet. De helsemessige utfordringene skal man ikke se bort fra, men det er også viktig å fokusere på de positive sidene ved å få barn i voksen alder. Noen av de biologiske ulempene kan også reduseres ved å leve sunt.

Kilder:
Forskning.no
Klikk.no
Babyverden.no