Mens jenter i puberteten stort sett bekymrer seg for utseendet, og skaper seg en identitet ved hjelp av klær og sminke, er det andre ting som anses som viktigst blant guttene. Som å ikke være en pingle.

KNYTTER AKTIVITET TIL IDENTITET

Psykologene Hanne Haavind og Mona-Iren Hauge har sammen en gruppe andre forskere intervjuet gutter og jenter fra 12-14 år flere ganger over to år. De snakket med ungdommene om hverdagen, hvilke hobbyer de hadde, og hvem de tilbrakte tid med.

Etter hvert som barna gror til, blir leken mer målrettet, sier forskerne. Kroppslig aktivitet blir knyttet til ferdigheter og maskulinitet etter hvert som guttene blir eldre, og mange av guttene knytter sin valgte aktivitet tett mot den identiteten de ønsker seg.

FOTBALL FØRST

Å velge seg fotballen er en vanlig vei for mange gutter, men den krever at man har talent dersom man ønsker å gå videre med det, og derfor slutter mange med fotball og velger heller andre aktiviteter når de oppdager at de ikke er gode nok, eller ikke har stor nok interesse for sporten.

De fleste gutter vil velge en annen aktivitet i stedet for fotball, og kampsport eller styrketrening på treningsstudio er de vanligste alternativene. Forskerne fant at guttene satte likhetstegn mellom kroppens egenskaper og psyken. En utholdende og sterk kropp betyr en sterk og utholdende psyke, samt at man har disiplin.

VALG AV AKTIVITET FÅR FLERE KONSEKVENSER

Fotballguttene og styrketreningsguttene skiller seg ad på flere måter enn ved valg av aktivitet.

Der hvor fotballguttene gjerne holder seg til nærmiljøet sitt – og klubben, og har som mål å utvikle ferdighetene sine og vinne fotballkamper sammen med resten av laget, har de guttene som har valgt styrketrening andre mål og verdier.

I styrketrening har man andre målsettinger enn i fotball. – I motsetning til fotball og kampsport forstås jo heller ikke vektløftingen som noe som resulterer i spesifikke ferdigheter med tilhørende kroppskontroll, sier Hauge. Målet for disse guttene er styrken og muskelmassen i seg selv.

Styrketreningsguttene vil også gjerne trekke ned mot sentrum av byen, hvor miljøet er tøffere enn i nærmiljøet. – Å ha muskler og være sterk er en viktig maskulin verdi her, sier Hauge, som poengterer at styrke gir respekt og kan være til hjelp i eventuelle konfrontasjoner.

De av guttene som har valgt vektløfting og styrketrening, viser seg også å være de som strever mest i skolesituasjoner.

HVA ER EN PINGLE?

En pingle defineres av guttene selv som en tynn og hengslete fyr som fremdeles har en barnslig guttekropp. Ingen av guttene vil identifiseres med en slik, og gjør det de kan for å få en kropp som er motsatt av pinglens.

Forsker Haavind sier at pinglen ikke finnes i virkeligheten, men at han er en symbolsk figur som står i kontrast til de maskuline idealene og fremhever dem.

Haavind og Haugen mener at studien deres viser at gutter også kjemper seg ut av barndommens klør når de kommer i puberteten, men på en annen måte enn jenter. Den maskuline identiteten formes ut fra aktivitet som utføres sammen med andre gutter, kamerater. Det sosiale samholdet og fellesskapet er en viktig faktor i denne utviklingen, og guttene bruker den sosiale arenaen for å konkurrere og sette seg i respekt, sier forskerne.

JENTENE ER UVIKTIGE

Jenter viser seg å ikke være spesielt viktige i denne sammenhengen. – I den alderen er det jentene som kontrollerer det romantiske spillet, sier forskerne. – Guttene har ikke så mye de skulle ha sagt.

Forskningen viser også at jentene ikke bryr seg nevneverdig om guttenes maskuline identitet, de faller like gjerne for en fotballgutt som for en vektløfter. Hvorvidt de også like gjerne faller for en ”pingle”, sier ikke artikkelen noe om.

Kilde:
forskning.no