Nå er det bevist: Har du et godt ekteskap, er det stor sannsynlighet for at du også har god helse.

STØRRE SJANSE FOR OVERLEVELSE ETTER OPERASJON

Forskere ved University of Rochester fulgte 225 hjerteopererte personer gjennom en periode på tre år, og fant at de som var i gode ekteskap hadde tre ganger så høy sannsynlighet for å være i live 15 år etter inngrepet enn de som var single eller levde i selverklærte dårlige forhold.

En av forskerne bak studien sier at ekteskapsfaktoren ser ut til å være like viktig som andre, mer kjente faktorer som røyking, overvekt og høyt blodtrykk.

FORSKJELL PÅ MENN OG KVINNER

Menn og kvinner ser ut til å evaluere ekteskapets gleder forskjellig. Men alle gifte menn så ut til å få positiv effekt av ekteskapet, uansett hvor godt eller dårlig det var, var de gifte kvinnene avhengig av et svært godt ekteskap for å få et positivt helseutbytte av det.

Studien viste at de ulykkelig gifte kvinnene bare hadde marginalt bedre forutsetning for å være i live 15 år etter operasjonen enn de enslige kvinnene – 27-28 %. Av de kvinnene som hadde lykkelige ekteskap, var hele 83 % i live 15 år etter operasjonen.

Tilsvarende forhold for mennene er 83 % overlevelsesrate i gode ekteskap, og 36 % overlevelsesrate i mindre gode ekteskap.

GODE PARTNERE ER STØTTESPILLERE

Forskerne bak studien sier at gode partnere sannsynligvis bidrar til at den opererte lever sunnere i tiden etter operasjonen, og dermed øker sannsynligheten for å leve lenger. I et godt ekteskap kan det nok også virke motiverende for den opererte å se frem til å fortsette livet sammen med partneren.

Den reelle effekten av hjerteoperasjonen er mer som et midlertidig plaster å regne, sier leder av studien, Kathleen King. Hjerteopererte er svært sårbare for utvikle ytterligere sykdom i blodårene, og sjansen for tilbakefall er stor. Derfor er det viktig å få oversikt over andre faktorer som kan øke overlevelsessjansene.

ANDRE STUDIER

Andre studier viser at ekteskap eller samboerskap kan ha flere positive helseeffekter. Ektefolk er for eksempel mindre utsatt for lungebetennelse, kreft og hjerteinfarkt, og en gruppe svenske forskere har funnet ut at risikoen for å bli dement er lavere hos par som bor sammen. I Nederland fastslo forskere at ofre for voldsomme dødsfall, som drap eller bilulykker også langt oftere er enslige mennesker.

EKTESKAPSPROBLEMER FORLENGER SYKDOM

På den annen side viser amerikanske studier at problemer i ekteskapet og krangling mellom ektefeller kan virke direkte inn på helsa med negativt fortegn. Sår som ble påført kranglende ektefolk, brukte en hel dag lenger på å heles enn hos de som ikke kranglet, viser en studie utført av Ronald Glaser og Jan Kiecolt-Glaser ved University of Ohio i 2005. Et dårlig ekteskap kan med andre ord føre til dårlig immunforsvar og dårlig helse på sikt. I 2009 publiserte The Journal of Health and Social Behavior en studie fra University of Chicago som viste at når ektefolk blir enslige igjen, enten gjennom skilsmisse eller dødsfall, påvirkes helsen negativt og med varig effekt. Disse menneskene var 20 prosent mer utsatt for kroniske helseproblemer som hjertesykdommer og diabetes, samt flere aldersrelaterte problemer.

KRANGLE MED KJÆRLIGHET

Alle par opplever krangling og uoverensstemmelser i større eller mindre grad i løpet av forholdet, men nøkkelen ser ut til å være måten man krangler på, samtykker forskerne. Klarer man å uttrykke kjærlighet og omtanke selv om man er midt i en krangel, får de negative helseeffektene mindre virkning enn om man gir hverandre en kald skulder. Dette gjelder i særlig grad for kvinner. Menn ser ikke ut til å påvirkes like mye av fiendtlige krangler, men blir desto mer på0virket av kontrollerende språkbruk i krangler, såkalte hersketeknikker.

Kilder:
http://www.forskning.no/artikler/2011/august/295878
http://www.nytimes.com/2010/04/18/magazine/18marriage-t.html