Det har vært vanlig å tenke at våre ferdigheter, personlighet og helse blir bestemt av arv eller miljø. Samtidig vet man at det er et samspill mellom disse to faktorene.

For eksempel vil et barn med et vanskelig medfødt temperament vekke irritasjon i omgivelsene. Det kan føre til at barnet blir enda vanskeligere. Et fornøyd barn bli derimot møtt med positive følelser. Miljøet blir således påvirket av genene.

Arvestoffet blir endret

Ny forskning tyder på at det omvendte også skjer. Det ser ut til at miljøet kan forandre selve arvestoffet. Studier på dyr har vist at deres gener blir endret hvis de for eksempel har hatt en vanskelige og utrygg oppvekst. Forklaringen synes å være at gener kan slås av eller på avhengig av levekårene. Denne muligheten til å forandre arvestoffet gjør det lettere for en art å tilpasse seg et omskiftelig miljø.

Neste generasjon

Det er nå klart at det endrete arvestoffet ikke bare blir overført fra celle til celle innen et individ men også til neste generasjon gjennom kjønnscellene. Etterkommerne blir derved født med nye arvelige egenskaper på grunn av miljøet som foreldrene levde i. Artenes evne til å tilpasse genene til levekårene kompliserer spørsmålet om det er arv eller miljø som er viktigst.

Kilder: Bioteknologinemda