Det finnes gode grunner til å skille seg, men det kan også være gode grunner til å la det være.

Ifølge en norsk spørreundersøkelse angrer 1 av 3 personer etter et samlivsbrudd på at de gikk fra partneren sin, og mange trekker søknaden om separasjon. Kanskje skyldes det at de positive og negative følgende av en skilsmisse blir tydeligere når man flytter fra hverandre. Mens noen kan synes at det er godt med økt frihet og å slippe partnerens negative sider, gir ikke friheten mersmak for andre. Noen tenker etter hvert at partnerens feil og mangler er mindre viktige. De fleste savner det daglige samværet med felles barn og å være en kjernefamilie. Et samlivsbrudd er dessuten økonomisk krevende.

Ifølge en  studie fra Folkehelseinstituttet øker, ikke overraskende, sjansen for at en skilsmisse er riktig dersom parforholdet er svært problematisk, men for de fleste par fører en skilsmisse ikke til bedre livskvalitet. Par som skiller seg blir i gjennomsnitt ikke mer lykkelige enn mennesker som fortsetter et ekteskap som de mener er dårlig. En skilsmisse bidrar vanligvis heller ikke til at personer som er deprimerte eller som har lav selvfølelse får det bedre enn hvis de forblir gift i et utilfredsstillende parfohold. Noe av forklaringen på disse observasjonene finner man i statistikk som viser at tre av fire par som velger å skille seg mener at ekteskapet var godt få år tidligere. Tilsvarende oppgå to av tre par som bestemte seg for å bli værende i et dårlig ekteskap at ekteskapet igjen var bra noen år seinere.

Studier viser altså at perioder med mistrivsel er vanlig blant gifte mennesker, og at slike perioder som regel avløses av lysere tider. Med tiden vil mange kilder til konflikter avta eller bli borte. Et typisk eksempel er småbarnsforeldre som sliter med søvnmangel, travle dager på jobben og lite tid til hverandre eller seg selv. Hvis man i mindre grad ser på skilsmisse som en vei ut av vanskeligheter og erkjenner at krevende perioder er normalt, kan det bli lettere å komme igjennom dem. Å ha et realistisk forhold til hva både et ekteskap og en skilsmisse innebærer og ha en vilje til å forbli gift synes å være blant de viktigste egenskapene hos par som holder sammen.