Tenåringer, både jenter og gutter, som har et fortrolig forhold til sine foreldre, utsetter sin seksuelle debut, hvis de vet at foreldrene mener det er riktig å vente.

Jenter velger også å vente dersom moren har jevnlig kontakt med foreldrene til vennene hennes. Dette er hovedkonklusjonene i en stor amerikansk undersøkelse blant gutter og jenter i ungdomsskolen og gymnaset og deres foreldre. Undersøkelsen ble gjennomført av universitetet i Minnesota.

Det viste seg også at mange foreldre ikke er tydelige nok når de snakker med sin barn om seksualitet. Flere enn 80 prosent av mødrene var sterkt i mot at deres tenåringsbarn hadde sex. 30 prosent av døtrene og 45 prosent av sønnene var imidlertid ikke klar over morens standpunkt.

Undersøkelsen tyder på at man kan påvirke de unges valg i viktige spørsmål hvis man oppnår deres fortrolighet og engasjerer seg i deres liv. I tillegg er det viktig å være klar i rådene man gir dem. Tilsvarende resultater har man funnet i undersøkelser om ungdommenes forhold til alkohol, tobakk og andre rusmidler. De viser også at det bør også være sammenheng mellom liv og lære. Dersom foreldrene ikke røyker og er meget forsiktige med alkohol, øker det sannsynligheten for at de unge er varsomme.

Kilde: University of Minnesota's Center for Adolescent Health and Development