Spørsmål: Jeg og min samboer har ett felles barn på fire år. For noen måneder siden flyttet samboeren min og barnet ut. Etter to måneder tok hun det med seg på ferietur til sin nye kjæreste. Hun sier at hun vill flytte til han. Det er seks timer unna der jeg bor. Kan dette være bra for barnet? Har jeg som far lov til å snakke med barnevernet om dette?

Svar: Jeg skjønner at dette oppleves vanskelig for deg. Du spør om du som far har anledning til å snakke med barnevernet om din bekymring. Det kan du. En hver person kan og skal varsle barnevernet hvis vedkommende mener at de er vitne til sviktende omsorg for barn.

Du skriver at mor har tenkt å flytte til sin nye kjæreste som bor seks timer unna ditt bosted. Hva tenker du om det nye bostedet sammenlignet med der dere bodde sammen? Hvordan vil barnet ha det på hvert av de to stedene? Hvilke omsorgspersoner, deriblant morens og din familie og venner samt barnets egne kamerater finnes på disse bostedene? Dersom dere bor på et sted der barnet lever trygt og godt med besteforeldre eller andre gode og stabile omsorgspersoner rundt seg, kan det være lite gjennomtenkt å flytte barnet langt avgårde til et sted uten kjente omsorgspersoner enn mor og en helt ny kjæreste som hun kun har vært sammen med i to måneder. Et risikomoment med et såpass nytt forhold er at det ikke blir varig, og at hun etterhvert finner ut at hun igjen vil endre bosted. Dette kan innebære et ustabilt liv for barnet. Jeg synes at du bør snakke med din ekssamboer om dette, og foreslår at hun utsetter beslutning om å flytte til den nye kjæresten. En mulighet er at den nye kjæresten i stedet flytter til den kanten av landet der du og din tidligere samboer nå bor, slik at hun og kjæresten kan prøve ut forholdet før barnet eventuelt flytter med dem.

Av brevet ditt framkommer det ikke om dere har inngått en formell avtale om foreldreansvaret. I følge lov om barn og foreldre § 35 har mor foreldreansvaret alene når foreldrene ikke er gift eller bor sammen. I den samme lovens § 37 kan den som barnet bor sammen med blant annet bestemme hvor i landet de skal bo. Jeg foreslår at dere kontakter familievernkontoret og tar en formell samtale om dette bruddet. Det er påbudt meglingssamtale ved separasjon og skilsmisser, men er også tilrådelig når et samboerforhold med barn opphører.