Det er et hardt og tålmodighetskrevende arbeid å pleie en dement ektefelle, mor, far eller onkel. Mange som er senil demente får endret personlighet. De kan mangle innsikt, ha dårlig dømmekraft og bli aggressive. Angst, mistenksomhet, vrangforestillinger og problemer med gjenkjenning gjør pleie av demente til en utfordring.

Helsepersonell har utdanning i å forstå og forholde seg til dette på en hensiktsmessig måte. Dessuten er de ofte flere til å dele på oppgavene. Pårørende som pleier sin slektning gjør dette i mange tilfeller alene og tidvis døgnet rundt. Da er det forståelig at lunten av og til kan bli for kort. Kjærlighet og omsorg avløses innimellom av roping og banning. Dette kommer frem i en ny undersøkelse av det tabubelagte temaet.

  • Mange tror at overgrep mot eldre handler om å slå etter folk, eller utføre tilsvarende vold, men overgrep kan også være å rope eller banne til det mennesket man skal pleie, sier dr. Claudia Cooper fra University College London om undersøkelsen.

Forskerne undersøkte 220 familier som alle hadde en dement de tok seg av hjemme. I 115 av familiene innrømmet pårørende å ha ropt og kjeftet på den demente. 74 fortalte om mer markante krenkelser i form av hyppig fornærmelser og banning til slektningen de pleiet. Kun 1,4 prosent fortalte at de hadde utøvd fysisk vold. Ifølge forskerne kan det lave tallet henge sammen med vegring mot å fortelle om slike overgrep.

Resultatene fra undersøkelsen overrasker ikke forskerne. Det er ofte svært krevende å ta seg av en dement hjemme, og mange gjør det med ingen eller lite hjelp fra det offentlige.

  • Våre undersøkelser viser at tiltak for å hjelpe sårbare eldre heller må rettes mot familiene som gjør mesteparten av demenspleien, enn mot profesjonelt pleiepersonale, påpeker professor Gill Livingston fra universitetet.

Han understreker at selv om det forekommer mindre overgrep gjør de fleste familiene en fantastisk jobb under veldig vanskelig omstendigheter. Mange skjemmes over egen handlinger og kvier seg for å snakke om det.

Kilde: British Medical Journal