Besteforeldre skiller ikke mellom biologiske og adopterte barnebarn.

Et adoptert barnebarn blir sett på som et fullverdig medlem av familien. Besteforeldre bryr seg like mye om adopterte barnebarn som biologiske.

Det viser en israelsk undersøkelse ved University of Haifa.

Forskerne la merke til fem ulike stadier på veien mot et følelsesmessig forhold til adoptivbarnebarnet.

Første stadium: Besteforeldrene ser på det adopterte barnebarnet som en løsning på sin sønns eller datters fruktbarhetsproblemer.

Andre stadium: Sterk følelsesmessig forbindelse er fremdeles ikke etablert. Besteforeldrene rettferdiggjør adopsjonen og overbeviser seg selv om at sønnen eller datteren har reddet et forlatt barn.

Tredje stadium: Overfladisk følelsesmessig kontakt med adoptivbarnebarnet etableres.

Fjerde stadium: Besteforeldrene godtar barnet som en integrert del av familien.

Femte stadium: Det adopterte barnebarnet blir sett på som et uerstattelig familiemedlem. Besteforeldrene engster seg for at barnebarnet vil begynne å søke etter sin biologiske familie og forlate adoptivfamilien.

Forskerne tror og håper undersøkelsen kan hjelpe par som er ufrivillige barnløse.

Mange anstrenger seg kanskje ekstra mye for å få det til ”naturlig” med tanke på foreldrene sine. Vissheten om at et adoptert barnebarn vil bli like godt mottatt og elsket som et biologisk kan virke befriende, mener forskerne.

15 besteforeldre deltok i undersøkelsen. Alle var mellom 59 og 90 år.

Kilde: University of Haifa