Hunder glefser fordi de har problemer med oppførsel og helse.

Aggressiv oppførsel fra hunder kan skyldes problemer med atferd og helse, viser en undersøkelse publisert i fagmagasinet Injury Prevention.

Vokter ressurser og territorium

Forskerne fant visse likheter i de forskjellige hundenes væremåte som kunne føre til episoder hvor barn ble angrepet.

De to mest vanlige årsakene til slike tilfeller var:

- vokting av mat og ressurser
- vokting av territorium

Små barn og barn innen familien ble som regel bitt fordi hunden følte at mat og andre ressurser, som for eksempel leker, var truet.

Større barn eller unger som ikke var familiemedlemmer ble bitt fordi de truet hundens territorium.

Psykiske og fysiske årsaker

Tre av fire hunder viste også tegn på angst når de ble forlatt av eierne eller utsatt for bråk som torden og fyrverkeri.

Denne angsten kan slå ut i angrep hvis hunden føler seg truet.

Barn er spesielt utsatt på grunn av deres høye lydnivå og brå bevegelser og kan skremme en allerede redd hund enda mer.

Halvparten av hundene hadde helseproblemer, hovedsakelig i forbindelse med hud eller bein. Men flere led også av utvekster, øyeproblemer, infeksjoner, hormonproblemer og lever- og nyresykdommer.

Forskerne tror det tyder på at smerter kan utløse aggressive oppførsel blant hunder.

En av fem hunder hadde aldri bitt før. To av tre hadde aldri tidligere bitt et barn.

Studien tok for seg over 100 tilfeller hvor unger var blitt angrepet av hunder. Forskerne fant ingen sammenheng mellom rase og aggressiv atferd mot barn.

Kilde: BMJ Injury Prevention 2007