Hormon avgjør hvor god mor du blir.

Mennesker er ”forprogrammert” til å danne forhold til andre mennesker. Et av de sterkeste er forholdet mellom mor og barn,. Noen kvinner virker imidlertid mer moderlige enn andre. Hva er grunnen til det?

Et hormon kan være en av forklaringene, ifølge en ny undersøkelse.

Den viser at nivåene av hormonet oksytocin avgjør hvor sterkt båndet blir mellom mor og barn.

Hormon og moderlig oppførsel

62 gravide kvinner deltok i studien. Forskerne målte mengden av oksytocin hos dem i første og tredje trimester, samt første måneden etter fødselen.

Etter svangerskapet ble forholdet mellom mor og barn studert. Båndet ble vurdert som sterkt hvis moren:

- var oppmerksom på barnet hele tiden
- rettet mye positiv energi mot barnet
- viste moderlige følelser åpenlyst
- berørte barnet ofte
- snakket med en ”moderlig” stemme rundt barnet

Forskerne sammenlignet så disse utfallene med resultatene fra hormontestene.

Morsfølelse stiger med hormonnivå

Det viste seg at oksytocinnivået i første trimester forutsa hvor sterkt båndet mellom mor og barn ville være etter fødselen.

Kvinner med høye hormonnivåer ved starten av graviditeten hadde en mer moderlig væremåte enn kvinner med lave mengder oksytocin.

Disse mødrene var også mest urolige for ungen når den var ute av synsfeltet og tenkte mye på barnets framtid.

Kilde: Psychological Science 2007

Foto: © iStockphoto.com/damircudic