40 prosent av barn mellom åtte-ti år har smakt alkohol.

Kun seks prosent av barn mellom åtte-ti år har inntatt en hel alkoholholdig drikk. Derimot har hele 40 prosent smakt eller nippet til alkohol.

Det viser en undersøkelse ved University of Pittsburgh.

De fleste av barna i studien har ikke smakt alkohol alene eller sammen med venner. Resultatene viser at det som regel skjer i familiesammenkomster hvor voksne drikker, som ved middagsselskaper, brylluper, bursdager og lignende.

Barn som ser egne foreldre drikke regelmessig, har oftere smakt alkohol selv. Men ungene blir vanligvis ikke tilbudt alkohol av foreldrene. En tredjedel av mødrene og halvparten av fedrene er ikke klar over at barna deres har prøvd alkohol.

Ved tiårsalderen har om lag halvparten av ungene smakt alkohol. Forskerne har foreløpig ikke funnet en sammenheng mellom tidlig prøving av alkohol og atferdsproblemer.

450 barn deltok i undersøkelsen. Alle var mellom åtte og ti år.

Kilde: Alcholism: Clinical & Experimental Research