Personer med skilte foreldre har større sjanse for å bli skilt selv i voksen alder.

Dersom ene parten av et ektepar har skilte foreldre, er risikoen for skilsmisse doblet sammenlignet med ekteskap hvor begge har foreldre som ennå er gifte.

Har begge ektefellene opplevd sine foreldres skilsmisse, er sjansen for at de går fra hverandre hele tre ganger større.

Det viser en studie ved Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen er publisert i fagtidsskriftet Scandinavian Journal of Psychology.

Resultatene tyder også på at personer med skilte foreldre gifter seg senere enn de med foreldre som fortsatt holder sammen. Forekomsten av enslige, som aldri inngår ekteskap, er større blant de voksne skilsmissebarna.

Forskerne har også funnet en sammenheng mellom skilsmisse og symptomer på angst og depresjon i voksen alder. Risikoen for å utvikle slike symptomer er særlig høy blant menn som både har skilte foreldre og er skilt selv.

Informasjon fra rundt 66 000 deltakere er inkludert i studien. Data ble innhentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT II). Alle var over 20 år da de entret studien.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Scandinavian Journal of Psychology