Spørsmål: Kan et barn som har mor med bloodtype B og far med blodtype A få blodtype 0, og i tilfelle hvordan?

Svar: AB0-systemet er en måte å bestemme blodtypen på. Dette er viktig blant annet ved blodoverføringer slik at pasienten ikke får blod som kroppen opplever som fremmed.
Hvilken blodtype vi har bestemmes av arvestoff fra både mor og far. Arvestoffet kaller vi gener. I AB0- systemet er det tre forskjellige gener nemlig A, B, og 0. Hver person har altså to av disse genene, ett fra mor og ett fra far. Vi kan ha A og B, A og 0 eller B og 0. eller den samme egenskapen to ganger altså A A, BB eller 00.
Dersom faren har A og 0 sier vi han har blodtype A. Hvis moren har B og 0 har hun blodtype B. Arver barnet egenskapen 0 fra både mor og far blir barnet 0 0. Denne blodtypen kaller vi 0.

Det finnes også en rekke andre blodtypesystemer. Spesiellt viktig er rhesussytemet der to genene er rhesus + og rhesus -. Ved vanlig blodtyping bestemmes alltid blodtypen både i AB0 og rhesussystemet. Det vanligste blodtypen er A rhesus +.